Onderwijsagenda Caribisch Nederland

De onderwijsagenda Caribisch Nederland is een beleidsagenda met afspraken voor de verbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitvoering van de tweede Onderwijsagenda.

De agenda is bedoeld voor alle partijen – of onderwijsstakeholders - die meewerken aan de realisatie van het onderwijs in Caribisch Nederland.

Vertegenwoordigers van alle onderwijsstakeholders hebben de agenda ondertekend.
Hiermee hebben alle stakeholders zich gecommitteerd aan de afspraken in dit document.