De eerste Onderwijsagenda

De eerste Onderwijsagenda werd in 2011 opgesteld. Doelstelling van deze agenda was dat in 2016 het onderwijs in Caribisch Nederland op een aanvaardbaar niveau zou zijn. Aanvaardbaar naar Nederlandse en Caribische maatstaven. 

Onderwijsverbetering
De scholen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben op basis van de afspraken in de eerste Onderwijsagenda hun eigen onderwijsverbeterplan opgesteld. Hierin beschreven zij hoe ze de kwaliteit van het onderwijs op hun school wilden verbeteren. De scholen bespraken twee keer per jaar de voortgang van deze plannen met de Inspectie van het Onderwijs. Dit gebeurde tijdens de Inspectiebezoeken. De inspectierapporten kunt u downloaden van de website van de Onderwijsinspectie

Vijf prioriteiten
In de eerste Onderwijsagenda zijn vijf prioriteiten vastgesteld voor de verbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland:

  • De kwaliteit omhoog
  • Versterken van de kwaliteit van leraren, schoolleiding en schoolbesturen
  • Onderwijszorg op maat
  • Aantrekkelijk beroepsonderwijs 
  • Randvoorwaarden op orde

De eerste Onderwijsagenda werd ondertekend tijdens de eerste Onderwijsconferentie in 2011, op Bonaire.