De tweede onderwijsagenda

De tweede Onderwijsagenda werd in 2016 opgesteld. Dit gebeurde na een evaluatie van de bereikte doelen uit de eerste Onderwijsagenda. Deze Onderwijsagenda gaat over de jaren 2017 tot en met 2020.

De belangrijkste doelstellingen van deze onderwijsagenda zijn:

  • Dat de leerlingen in Caribisch Nederland in 2020 onderwijs krijgen dat van voldoende kwaliteit is
  • Dat de onderwijsresultaten aantoonbaar zijn verbeterd.

Ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland tussen 2014-2016

De Inspectie voor het Onderwijs heeft tijdens de looptijd van de eerste Onderwijsagenda voortdurend de ontwikkelingen gevolgd in het onderwijs van Caribisch Nederland. 

Zij legden hun bevindingen over de jaren 2014-2016 vast in het document De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland tussen 2014-2016

Zes prioriteiten

Net als bij de eerste Onderwijsagenda werken de onderwijspartijen ook voor de tweede Onderwijsagenda samen aan de realisatie van een aantal prioriteiten:

  • Verder bevorderen van bestuurskracht, professionaliteit en continuïteit
  • Een gezond financieel beheer, een ordelijke administratie en een meerjarig beleid
  • Effectiever taalonderwijs
  • De onderwijszorgstructuur verder op orde brengen
  • Onderwijs dat aansluit op een vervolgopleiding en/of de arbeidsmarkt
  • Verbeterde randvoorwaarden( huisvesting, leerplicht, wetgeving, arbeidsvoorwaarden en integrale samenwerking)

Eilandelijke bijlagen

Bij de onderwijsagenda zijn drie eilandelijke bijlagen: van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarin geven de onderwijsstakeholders van deze eilanden per prioriteit aan met welke activiteiten zij de afgesproken resultaten voor 2020 willen behalen.

De tweede Onderwijsagenda werd ondertekend op 28 november 2016, tijdens de derde Onderwijsconferentie, op Sint Eustatius.