Cultuur

Op het terrein van cultuur zijn er afspraken gemaakt met de eilanden. Het ministerie van OCW maakt de wetten. De openbare lichamen geven vorm aan het beleid via lokale wetgeving (eilandsverordeningen) en voeren het beleid ook uit. 
Cultuurinstellingen die als gevolg van het Coronavirus in de problemen (dreigen te) komen, kunnen in aanmerking komen voor hulp conform het Noodpakket Overheid.