Cultuur

Op het terrein van cultuur zijn met de eilanden afspraken gemaakt. OCW maakt de wetten. De openbare lichamen geven vorm aan het beleid via lokale wetgeving (eilandsverordeningen). De openbare lichamen voeren het beleid ook uit.