Cultuurhandreiking

De handreiking Cultuur in Caribisch Nederland  is bedoeld om de openbare lichamen te ondersteunen bij het vormgeven van hun cultuurtaken. Cultuurinstellingen in Caribisch Nederland kunnen rechtstreeks terecht bij cultuurfondsen in Europees Nederland. Bijvoorbeeld voor informatie, subsidieaanvragen en meer.

RCN/OCW biedt beleidsmatige en informatieve ondersteuning voor alle cultuurdomeinen. Deze domeinen zijn: cultureel erfgoed, cultuur en letteren fondsen, cultuureducatie, bibliotheken en media. RCN/OCW informeert en adviseert de collega’s van OCW in Den Haag vanuit de aanwezige kennis van de lokale cultuursituatie.

Documenten

Er is een cultuurhandreiking opgesteld die voor ieder eiland apart ondertekend moet worden. Onderstaand de versie voor Bonaire.