Cultuursubsidies

Hieronder vindt u links naar de websites van diverse fondsen en van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
https://www.lkca.nl/


Nederlandse cultuur en letteren fondsen
Fonds Podiumkunsten

Fonds voor Cultuurparticipatie

Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie

Mondriaan Fonds

Nederlands Filmfonds

Nederlands Letterenfonds