Onbewuste verwaarlozing door stress

In deze film staan we stil bij verwaarlozing door financiële stress. Het echtpaar bespreekt hoe ze het einde van de maand moeten halen. Het lukt ze niet en de stress is van beider gezichten af te lezen.

De jongste van het stel heeft een schaar te pakken gekregen en zijn iets oudere zusje probeert haar moeder te waarschuwen, maar dat lukt niet. De moeder duwt het meisje weg omdat ze haar aandacht bij het gesprek wilt houden. De situatie wordt onder controle gebracht zonder echte incidenten, maar het wordt pijnlijk duidelijk dat de moeder gewoon geen ruimte heeft om bezig te zijn met haar kinderen. Ze zegt: “Waarom heb je mij niet eerder gewaarschuwd?” tegen haar dochter. Haar dochtertje probeerde dat wel maar het drong niet door. Een begrijpelijke situatie toch? En zo kun je door moeilijke omstandigheden onbedoeld het pad van verwaarlozing inslaan. 

Financieel in het nauw. Wat doet dat met je?

De impact is groot en wordt nog wel eens onderschat. Als je iedere dag bezig bent met de vraag of het je lukt om je hoofd boven water te houden, zorgt dat voor een serie van reacties zowel geestelijk als lichamelijk. Het lukt je niet meer om overzicht te houden over je leven. Je krijgt last van tunnelvisie en neemt ondoordachte acties. Ook lichamelijk gebeurt er veel. Als de stress lang aanhoudt  blijft je lichaam stresshormonen aanmaken,  dat is een ongezonde situatie. Je bent minder in staat probleemoplossend te denken waardoor het moeilijk is om zelf uit de situatie te komen. Hulp is dan nodig..

‘Je vermogen om problemen of dingen aan te pakken wordt sterk verminderd. Je krijgt last van tunnelvisie en kunt alleen nog in korte termijn oplossingen denken.’

Het doorbreken van schaamte of trots

Het is moeilijk om aan de buitenwereld te laten zien dat het niet goed gaat. Er is schaamte of het is moeilijk om trots opzij te schuiven. Hulp vragen geeft soms het gevoel dat het je eigenwaarde aantast. Daarom wordt er richting de buitenwereld lang gedaan alsof er niets aan de hand is, maar meestal resulteert dat in een neerwaartse spiraal. Het krampachtig aan de buitenkant laten zien dat het goed gaat, kost energie.

Het komt ook voor dat mensen denken dat ze het niet waard zijn om hulp te vragen, of ze vinden dat ze hun problemen alleen moeten oplossen. Of ze zijn moe van de bemoeienis van zowel omgeving als van hulporganisaties.  Er wordt een lening aangevraagd of een voorschot op een salaris, maar dit zijn korte termijnoplossingen die er uiteindelijk voor zorgen dat de weg uit de problemen langer wordt.

Hulp uit het sociale netwerk of hulp van Centrum Jeugd & Gezin

Door binnen je sociale netwerk te zoeken naar oplossingen kan er op een laagdrempelige manier hulp geboden worden. Als mensen zich aanmelden bij Centrum Jeugd & Gezin doen zij hetzelfde. Zij nemen de begeleiding op zich om samen hulp vanuit de eigen omgeving in te roepen of om het overzichtelijker te maken. Is het financieel krap dan kan er bijvoorbeeld gekeken worden of er door te carpoolen bezuinigd kan worden op de benzine. Als je bijvoorbeeld weet dat de buurvrouw ook iedere dag op hetzelfde tijdstip de deur uitgaat om haar kinderen naar school te brengen, dan kunnen er misschien afspraken worden gemaakt wie wanneer rijdt. Of bijvoorbeeld de handreiking die in het filmpje wordt geboden. Het is maar klein maar iedere maaltijd die geen geld kost brengt een beetje verlichting. Dit soort eenvoudige afspraken of geboden hulp zorgt voor direct contact en haalt mensen uit een isolement.

‘Het leunen op het sociale netwerk doorbreekt het isolement en dat is het begin van het doorbreken van de vicieuze cirkel’

De hulpverlening die Centrum Jeugd en Gezin aanbiedt, is daarom op maat. Iedere situatie is weer anders en per gezin wordt er gekeken waar de mogelijkheden liggen tot het oplossen van de  probleemsituatie.

Onbewuste verwaarlozing door stress

Voedselpakketten en het zoeken naar werk

Soms zijn de situaties zo schrijnend dat er meer hulp nodig is dan de hulp uit het sociale netwerk. Dan worden mensen aangemeld bij de christelijke organisatie Adra. Niet iedereen komt in aanmerking voor deze ondersteuning. Kom je door de screening dan wordt er drie maanden lang een voedselpakket verstrekt. Er wordt les gegeven in budgettering maar ook hoe het voedsel in het pakket bereid moet worden. In de tussentijd wordt er verwacht dat mensen zich inschrijven bij het Werkplein van het Openbaar Lichaam

Ook de overheid biedt ondersteunende maatregelen

Schoolbenodigdheden
Ouders met kinderen op het voorgezet onderwijs met een gezamenlijk inkomen dat niet meer is dan $ 1.250,- per maand  kunnen bij de unit SZW een aanvraag indienen voor een schoolpakket. Het pakket bestaat uit waardebonnen voor schooluniformen, schoenen, boeken, schrijfwaar enz.  Gaat u kind naar het basisonderwijs dan kunt u terecht bij het Openbaar Lichaam
https://www.rijksdienstcn.com/sociale-zaken-werk/onderstand/bijzondere-onderstand/schoolbenodigdheden


Kinderbijslag
De kinderbijslag is een maandelijks bedrag van 40 dollar. In  januari 2019 stijgt dit bedrag naar circa 60 dollar per maand. Alle ouders en verzorgers met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar hebben recht op kinderbijslag, het maakt niet uit hoeveel salaris ze verdienen. Je kunt dit aanvragen via  https://www.rijksdienstcn.com/sociale-zaken-werk/sociale-verzekeringen/kinderbijslag


Bijzondere onderstand
Ook is er de bijzondere onderstand. Die is er voor mensen die onverwacht een grote uitgave hebben en dit niet kunnen betalen. Per geval beoordelen de medewerkers onderstand (in spreekuur en huisbezoek) of iemand hier recht op heeft. Bijvoorbeeld als je koelkast of wasmachine kapot gaat en je geen geld hebt voor een nieuwe. Of als je in verwachting bent maar geen geld hebt voor een babyuitzet.

  • Onbewuste verwaarlozing door stress