Campagne: Het stopt niet vanzelf. Zoek contact!

Om probleemsituaties een halt toe te roepen, is hulp noodzakelijk. Dat kan via de diverse hulpinstanties maar ook via het sociale netwerk of vanuit het slachtoffer zelf.

Als er voldoende hulpmiddelen worden aangeboden, zijn veel mensen goed in staat hun leven anders in te richten en daarmee de cirkel van problemen te doorbreken. Een handreiking kan soms net dat duwtje zijn dat iemand nodig heeft. 

De campagnes:

Circa 80% verwaarlozing, 20% fysiek geweld

Het idee achter de campagne

Met een intensieve campagne vragen de verschillende ministeries (J&V en VWS) aandacht voor situaties zoals verwaarlozing, ongezonde relaties en fysiek en geestelijk geweld. Eigenlijk gaat het om geweld in alle soorten relaties. Vaak denken we aan de relatie ouder-kind maar er zijn veel meer vormen, zoals geweld of verwaarlozing van ouderen, geweld via social media, dat van vrouw tegen man; maar er is ook verwaarlozing die ontstaat doordat mensen onder moeilijke omstandigheden leven.

In deze campagne zullen wij allerlei soorten problemen onder de aandacht brengen. Soms is dat een situatie waarin je niet direct denkt aan geweld. Het komt voor dat mensen die vastzitten in een bepaalde situatie uiteindelijk afglijden richting geweld, bijvoorbeeld in de vorm van verwaarlozing. Ook kunnen mensen nooit geleerd hebben om anders naar zichzelf of de opvoeding te kijken die zij hebben gehad, waardoor er een herhaling optreedt.

In verschillende maandthema’s gaan we dieper op deze situaties in. Met deze thema’s willen wij prikkelen tot nadenken. Wij beginnen onze campagne rondom verwaarlozing en geweld met een herkenbare situatie en stellen de vraag;

Wat zou je anders kunnen doen? Maar ook Wie zou je om hulp kunnen vragen?

 

  • Het stopt niet vanzelf. Zoek contact!

    Te weinig aandacht is ook een vorm van verwaarlozing

  • Onbewuste verwaarlozing door stress

  • Mishandeling