DG Bereikbaarheid rondt bezoek aan Sint Eustatius af

Directeur-generaal Bereikbaarheid bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I & W), de heer Mark Frequin, heeft op donderdag 1 maart 2018 een tweedaags bezoek aan Sint Eustatius afgesloten. Frequin en zijn delegatie bestaande uit adviseurs van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat zijn samen op werkbezoek als vertegenwoordigers van de Stuurgroep Caribisch Nederland (Stuurgroep CN).

DG Bereikbaarheid rondt bezoek aan Sint Eustatius af
Op de foto van links naar rechts: Patricia Grolle (liaison ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in CN), Jenny Thunnissen (senior adviseur BZK), Mark Frequin (DG Bereikbaarheid, Mike Franco (regeringscommissaris), Mervyn Stegers (waarnemend regeringscommissaris), Marjan van Giezen (plv. DG Water en Bodem). Achterste rij: Sebe Buitenkamp (wnd. DG Milieu), Rintje Oenema (senior beleidsadviseur BZK).

Tijdens zijn bezoek aan Sint Eustatius bezocht Frequin verschillende infrastructuur- en milieuprojecten, zoals de afvalverwerkingsinstallatie, de haven, Fort Oranje, het project bescherming kliffen Bay Path en de reconstructie van de huizen die beschadigd werden door de orkanen Irma en Maria. Er werd gesproken met het management van Nustar, Sint Eustatius Utilities Company (STUCO) en met de unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid van RCN (SZW). Ook was er een rondleiding door het kliffengebied nabij de start- en landingsbaan van de FDR Airport, dat ernstige gevolgen van erosie ondervindt.

Er vond ook een ontmoeting plaats met Mike Franco en Mervyn Stegers, respectievelijk de  regeringscommissaris en de waarnemend regeringscommissaris, om zowel projecten te bespreken die verband houden met de wederopbouw van het eiland als andere projecten. Frequin heeft zowel Franco als Stegers laten weten dat de rijksoverheid technische ondersteuning biedt die nodig is om Sint Eustatius te helpen.

“Sint Eustatius bevindt zich in een herstelfase. We hebben gemerkt dat een aantal infrastructurele en milieuprojecten belangrijk is voor de toekomstige ontwikkeling van het eiland. We werken nauw samen om deze doelen te bereiken", zegt Frequin. Bij zijn terugkeer in Nederland volgende week, zal de directeur-generaal Bereikbaarheid zijn bevindingen delen met zijn collega's in de Stuurgroep Caribisch Nederland. Dit is een groep topambtenaren van verschillende ministeries die regelmatig vergadert over projecten en investeringen op Saba, Sint Eustatius en Bonaire, om zo te zorgen voor een gestructureerde en gecoördineerde aanpak.

Frequin zet zijn werkbezoek voort op Bonaire als zijn laatste stop, waar hij gesprekken zal voeren met relevante belanghebbenden en met het openbaar lichaam van Bonaire.