Tarieven elektriciteit en drinkwater op Bonaire worden berekend met nieuw stelsel

Bonaire krijgt op 1 april 2018 een nieuw tariefstelsel voor elektriciteit en drinkwater. Dit stelsel volgt uit de Wet elektriciteit en drinkwater BES die op 1 juli 2016 in werking is getreden.

Tarieven elektriciteit en drinkwater op Bonaire worden berekend met nieuw stelsel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op de naleving van deze wet. De ACM stelt jaarlijks vast wat de kostendekkende maximumtarieven zijn die WEB in rekening mag brengen bij consumenten en bedrijven.

Om vast te stellen wat deze kostendekkende maximumtarieven zijn, berekent de ACM wat het ContourGlobal kost om elektriciteit te produceren. Ook berekent de ACM wat het WEB kost om elektriciteit en drinkwater te produceren en te distribueren. Het uitgangspunt is daarbij dat WEB voldoende inkomsten moet hebben om het netwerk te onderhouden en investeringen te doen en tegelijkertijd dat WEB niet meer dan kostendekkende tarieven in rekening mag brengen bij consumenten en bedrijven. De huidige tarieven van WEB voor elektriciteit en drinkwater voldoen niet aan dit uitgangspunt, want ze zijn niet kostendekkend.

Overleg tussen WEB en departementen

De nieuwe maximale tarieven die de ACM vaststelt, gelden vanaf 1 april 2018. Welke tarieven WEB daadwerkelijk in rekening gaat brengen, is nog afhankelijk van overleg tussen WEB, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.