Staatssecretaris Knops en Statia voeren eerlijke en open gesprekken

Op donderdag 29 november, tijdens zijn eerste bezoek aan Sint Eustatius, heeft de staatssecretaris van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, gesprekken gevoerd met wnd. Gezaghebber Julian Woodley, gedeputeerde Derrick Simmons en leden van de eilandsraad.

Staatssecretaris Knops en Statia voeren eerlijke en open gesprekken

Na deze gesprekken met zowel het bestuurscollege als de eilandsraad, die beschouwd  kunnen worden als open en eerlijk, overhandigde de staatssecretaris gedeputeerde Simmons een brief waarin de rijksoverheid 2 miljoen euro aan het openbaar lichaam Sint Eustatius toezegt voor reparaties in de context van eilandelijke taken als gevolg van de twee grote orkanen in september.

Deze eenmalige bijdrage van 2 miljoen euro is een aanvulling op wat de rijksoverheid al heeft bijgedragen aan de financiering van noodhulp en is een onderdeel van de rehabilitatie en wederopbouw fondsen die het ministerie  beschikbaar zal stellen om Sint Eustatius te helpen. Deze fondsen zijn geoormerkt voor restauratieprojecten die vallen onder de verantwoordelijkheid van het eiland en zijn onderworpen aan, onder andere, de volgende voorwaarden:

  • De middelen moeten uiterlijk 31 december 2019 worden besteed;
  • Het is niet toegestaan de middelen te besteden aan het herstel van privaatrechtelijke rechtspersonen, de zogenaamde overheidsentiteiten;
  • Jaarlijks moet uiterlijk op 30 juni een tussentijds verslag worden ingediend;
  • Projectvoorstellen moeten worden ingediend door de gezaghebber van het eiland aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in het kader van het geldend voorafgaan toezicht, in overleg met het College Financieel Toezicht zal worden bezien hoe de projectaanvragen zullen worden beoordeeld en gecontroleerd.

Staatssecretaris Knops heeft uitgelegd dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van infrastructuur & waterstaat gesprekken zal voeren met het bestuurscollege over hun inbreng en het vaststellen van prioriteiten.

In een gezamenlijke persbijeenkomst hebben Staatssecretaris Knops en gedeputeerde Simmons verklaard dat er inspanningen zullen worden verricht om te werken aan de versterking van de relatie tussen de rijksoverheid en lokale overheid in het belang van de bevolking van Sint Eustatius.