Verklaring van Rechtswege

Voor wie is dit formulier?

Amerikanen, Europese Nederlanders en Nederlanders uit Curaçao, Sint Maarten of Aruba die langer dan zes maanden per twaalf maanden op Bonaire, Sint Eustatius of Saba willen wonen óf langer dan drie maanden per twaalf maanden op deze eilanden willen werken.

Waarom dit formulier?

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een Verklaring toelating van Rechtswege (artikel 3 Wet Toelating en Uitzetting-BES).

Welke bijlagen moet ik bijsluiten?

Naast het aanvraagformulier dient u ook andere documenten te overleggen en leges te betalen. Welke dat zijn, staat vermeld in de bescheidenlijst op het aanvraagformulier. Zorg dat u alles toevoegt. Enkel volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Waar dien ik mijn formulier in?

U kunt uw aanvraag in persoon indienen bij een van de loketten van de IND-unit Caribisch Nederland.  Op Saba en Sint Eustatius dient u hiervoor (tijdig) een afspraak te maken. Op Bonaire kunt u zonder afspraak binnenlopen van maandag tot en met donderdag tussen 08:00 en 11:00 uur. Kijk voor de contactgegevens en openingstijden van alle IND kantoren op de contactpagina.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag? 

Als u uw aanvraag in persoon heeft ingediend bij één van de loketten van de IND-unit Caribisch Nederland en uw aanvraag is volledig, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Als uw aanvraag niet compleet is, kan deze niet worden beoordeeld. U ontvangt schriftelijk bericht als er op uw aanvraag is beslist. Houd daarbij rekening met een behandelingstermijn van maximaal zes maanden. De IND streeft er naar om een aanvraag binnen twee maanden af te ronden.

Wat als mijn aanvraag is goedgekeurd?

Als uw aanvraag tot verklaring van rechtswege is goedgekeurd, moet u zich bij Burgerzaken inschrijven in de basisadministratie. Dit is verplicht. Als u zich heeft ingeschreven wordt er bij Burgerzaken een identiteitsbewijs (sedula) voor u gemaakt.

Klik hier voor meer informatie over Burgerzaken Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Als ik voor stage wil komen?

Nederlanders en Amerikanen 
Indien u de Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit heeft en u stage gaat lopen op de BES-eilanden, dan is de volgende informatie relevant voor u.

Wel of geen aanvraag indienen?
Indien u minder dan drie maanden stage zal lopen op de BES-eilanden, dan is het niet nodig om een aanvraag in te dienen voor een Verklaring van Rechtswege. U maakt dan gebruik van het vrije termijn.
Indien u voor drie maanden of langer stage zal lopen op de BES-eilanden, dan dient u wel een Verklaring van Rechtswege aan te vragen bij de IND. De volgende documenten heeft u nodig:

 • aanvraagformulier IND 
  MBES08, ingevuld en ondertekend
 • geldig paspoort 
  u dient ook uw originele paspoort aan te tonen bij het loket
 • bewijs van huisvesting 
  dit kan een huurovereenkomst zijn of bijvoorbeeld een brief van de uw stage organisatie. Indien uw stage organisatie verblijf voor u verzorgt (kost en inwoning), dan dient dit schriftelijk aangetoond te worden door middel van een schrijven
 • bewijs van voldoende middelen van bestaan
  - uw stage overeenkomst of een werkgeversverklaring (MBES29) ingevuld door de stage organisatie. Hierin dienen de stageperiode en eventuele stagevergoeding vermeld te worden
  - overzicht van uw studiefinanciering (DUO). Een overzicht van DUO met uw naam waarop te zien is wat de hoogte is van uw studiefinanciering 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Indien u de afgelopen vijf jaar buiten het Nederlandse Koninkrijk verblijf heeft gehad, dient u een VOG te overleggen van deze landen. De VOG moet voorzien zijn van een apostille of legalisatie. 
Indien u de afgelopen vijf jaar alleen in het Nederlands Koninkrijk heeft gewoond, hoeft u geen VOG te overleggen maar zal de IND deze ambtshalve opvragen. 

Indiening en verloop van de aanvraag
Het indienen van de aanvraag is mogelijk van maandag tot en met donderdag, tussen 8 en 11uur op inloop of ook op afspraak. Indien u een afspraak wilt maken kunt u dit telefonisch doen via+599 715-8330. 
De leges voor de aanvraag  bedraagt $132. U kunt per pin betalen bij de balie tijdens het indienen van uw aanvraag.
Na het indienen van de aanvraag ontvangt u, indien u voldoet aan de voorwaarden, een Verklaring van Rechtswege waarmee u kunt aantonen dat u rechtmatig verblijf heeft op de BES-eilanden. 
Of u zich moet inschrijven is afhankelijk van hoe lang u op de BES-eilanden bent. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente en/of bij de afdeling Burgerzaken van het eiland waar u zult verblijven. 

Middelen van bestaan
U dient inkomsten te hebben die  minimaal 50% van het bruto minimumloon. Het bruto minimumloon verschilt per eiland en wordt jaarlijks vastgesteld door Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Uw maandelijkse inkomsten kunnen ook bestaan uit een stagevergoeding, studiefinanciering of een combinatie van  stagevergoeding en studiefinanciering. Indien uw stage organisatie kost- en inwoning voor u vergoedt kan dit ook worden meegerekend. Voorwaarde is dat bovengenoemden  totaal minimaal 50% van het minimumloon bedragen.

Let op! Verklaring omtrent gedrag (VOG) 

Personen die woonachtig waren in de Verenigde Staten van Amerika moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen die afgegeven is door de U.S. Department of Justice (onderdeel van de Federal Bureau of Investigation). Voor deze VOG wordt een landelijke toetsing gedaan. De VOG moet voorzien zijn van een apostille. Een VOG die is afgegeven door een stad of staat wordt niet geaccepteerd. De VOG en/of apostille moeten op het moment van de aanvraag tot toelating niet ouder zijn dan drie maanden.

Op 8 december 2017 hebben de Procureur-Generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de waarnemend Gezaghebber van Bonaire en de plv. unit manager van de IND Caribisch Nederland een convenant getekend. Hiermee is een efficiëntere aanvraagprocedure tot stand gekomen voor verlenging van een verblijfsvergunning, aanvraag verblijfsvergunning onbepaalde tijd of de aanvraag voor het verkrijgen van het Nederlanderschap. Het proces verloopt sinds 1 januari 2018 rechtstreeks tussen IND Caribisch Nederland en het Parket van de PG.  Dit betekent dat de burger bij voornoemde aanvragen geen VOG meer hoeft aan te vragen bij het Kabinet van de Gezaghebber.

Met ingang van 1-1-2019 hoeven personen die zich vestigen in Caribisch Nederland, en die de afgelopen vijf jaren alleen in het Koninkrijk der Nederlanden verbleven, geen VOG in te leveren voor de aanvraag Verklaring van Rechtswege.
De IND zal dit document zelf ambtshalve opvragen. Uit het document moet wel blijken dat u van goed gedrag bent. Ook moet u op het aanvraagformulier de antecedentenverklaring ondertekenen.
Als u de afgelopen vijf jaar in een ander land (buiten het Koninkrijk) verbleef, moet u wel een VOG overleggen, voorzien van een apostille of legalisatie.

Meer informatie over de VOG vindt u op de website van Justis, een onderdeel van het Ministerie van Justitie.