Verklaring van Rechtswege

Voor wie is dit formulier?

Amerikanen, Europese Nederlanders en Nederlanders uit Curaçao, Sint Maarten of Aruba die langer dan 180 dagen per 365 dagen op Bonaire, Sint Eustatius of Saba willen wonen, óf langer dan 90 dagen per 365 dagen  willen verblijven en willen werken of stage willen lopen tijdens het verblijf.

Waarom dit formulier?

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een Verklaring toelating van Rechtswege (artikel 3 Wet Toelating en Uitzetting-BES).

Welke bijlagen moet ik bijsluiten?

Naast het aanvraagformulier dient u ook andere documenten te overleggen en leges te betalen. Welke dat zijn, staat vermeld in de bescheidenlijst op het aanvraagformulier. Zorg dat u alles toevoegt. Enkel volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Waar dien ik mijn formulier in?

U kunt uw aanvraag in persoon indienen bij een van de loketten van de IND-unit Caribisch Nederland. U dient hiervoor (tijdig) een afspraak te maken. Kijk voor de contactgegevens en openingstijden van alle IND kantoren op de contactpagina

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u ook online een aanvraag indienen.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag? 

Als u uw aanvraag in persoon heeft ingediend bij één van de loketten van de IND-unit Caribisch Nederland en uw aanvraag is volledig, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Als uw aanvraag niet compleet is, kan deze niet worden beoordeeld. U ontvangt schriftelijk bericht als er op uw aanvraag is beslist. Houd daarbij rekening met een behandelingstermijn van maximaal zes maanden. De IND streeft er naar om een aanvraag binnen twee maanden af te ronden.

Wat als mijn aanvraag is goedgekeurd?

Als uw aanvraag tot verklaring van rechtswege is goedgekeurd, moet u zich bij Burgerzaken inschrijven in de basisadministratie. Dit is verplicht. Als u zich heeft ingeschreven wordt er bij Burgerzaken een identiteitsbewijs (sedula) voor u gemaakt.

Klik hier voor meer informatie over Burgerzaken BonaireSaba en Sint Eustatius.

Als ik voor stage wil komen?

Informatie over stage lopen in Caribisch Nederland, treft u op deze pagina.

Let op! Verklaring omtrent gedrag (VOG) 

Personen die woonachtig waren in de Verenigde Staten van Amerika moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen die afgegeven is door de U.S. Department of Justice (onderdeel van de Federal Bureau of Investigation). Voor deze VOG wordt een landelijke toetsing gedaan. De VOG moet voorzien zijn van een apostille. Een VOG die is afgegeven door een stad of staat wordt niet geaccepteerd. De VOG en/of apostille moeten op het moment van de aanvraag tot toelating niet ouder zijn dan drie maanden.

Op 8 december 2017 hebben de Procureur-Generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de waarnemend Gezaghebber van Bonaire en de plv. unit manager van de IND Caribisch Nederland een convenant getekend. Hiermee is een efficiëntere aanvraagprocedure tot stand gekomen voor verlenging van een verblijfsvergunning, aanvraag verblijfsvergunning onbepaalde tijd of de aanvraag voor het verkrijgen van het Nederlanderschap. Het proces verloopt sinds 1 januari 2018 rechtstreeks tussen IND Caribisch Nederland en het Parket van de PG.  Dit betekent dat de burger bij voornoemde aanvragen geen VOG meer hoeft aan te vragen bij het Kabinet van de Gezaghebber.

Met ingang van 1-1-2019 hoeven personen die zich vestigen in Caribisch Nederland, en die de afgelopen vijf jaren alleen in Curaçao, Caribisch Nederland, Sint Maarten of Europees Nederland verbleven, geen VOG in te leveren voor de aanvraag Verklaring van Rechtswege.
De IND zal dit document zelf ambtshalve opvragen. Uit het document moet wel blijken dat u van goed gedrag bent. Ook moet u op het aanvraagformulier de antecedentenverklaring ondertekenen.
Als u de afgelopen vijf jaar buiten het Koninkrijk of op Aruba verbleef, moet u wel een VOG overleggen, voorzien van een apostille of legalisatie.

Meer informatie over de VOG vindt u op de website van Justis, een onderdeel van het Ministerie van Justitie.