Verblijfsaanvraag Nederlanders

Afhankelijk van uw situatie vraagt u een Verklaring van Rechtswege of een Verklaring Niet van Toepassing aan. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Nederlanders van buiten Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bent u Europees Nederlander of bent u Nederlander uit Curaçao, Sint Maarten en Aruba?

  • Dan heeft u vrije toegang tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot maximaal 180 dagen per 365 dagen.
  • Als u van plan bent om te werken of stage te lopen tijdens uw verblijf, geldt een maximum van 90 dagen per 365 dagen. Dit geldt ook als u niet de volle 90 dagen werkt/stageloopt.
  • Als u eerst als toerist aankomt maar later gaat werken/stagelopen, geldt ook de 90-dagenregel, in plaats van de 180 dagen.

De periode van 90/180 dagen begint vanaf uw aankomstdatum.

Langer verblijven

Wilt u langer dan 180 dagen toeristisch verblijven of langer dan 90 dagen verblijven waarbij u ook (deels) werkt/stageloopt? Dan moet u een Verklaring van Rechtswege aanvragen.

Voor het aanvragen van een Verklaring van Rechtswege kunt u een afspraak maken via de telefoon of e-mail. U heeft bij de afspraak onder andere een ingevuld formulier ‘Verklaring van Rechtswege' nodig. In de bijlage van het formulier staat welke documenten u nog meer nodig heeft.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u ook online een aanvraag indienen.

Eilandskinderen

In bepaalde gevallen kunt u als Nederlander een Verklaring Niet van Toepassing (NVT) aanvragen. U kunt zich hiermee vrij vestigen op Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Dit geldt voor de volgende personen: 

  1. Nederlanders die op Bonaire, Sint Eustatius of Saba geboren zijn;
  2. Nederlanders die zelf binnen het Koninkrijk geboren zijn en van wie één van de ouders op Bonaire, Sint Eustatius of Saba geboren is;
  3. Nederlanders die sinds 10-10-2009 op Bonaire, Sint Eustatius of Saba wonen en hier ingeschreven waren tot en met 11-10-2010;
  4. Vreemdelingen die op Bonaire, Sint Eustatius of Saba het Nederlanderschap hebben verkregen;
  5. Als de wet niet van toepassing is op één van de ouders, dan is het ook niet van toepassing op de kinderen die binnen het Koninkrijk zijn geboren.

Download: Flowchart Eilandskinderen