Verblijfsaanvraag Nederlanders

Afhankelijk van uw situatie vraagt u een Verklaring van Rechtswege of een Verklaring Niet van Toepassing aan. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Nederlanders van elders

Europese Nederlanders en Nederlanders uit Curaçao, Sint Maarten en Aruba hebben vrije toegang tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot maximaal zes maanden per twaalf maanden. Als deze Nederlanders willen werken, dan mogen zij maximaal drie maanden werken zonder een schriftelijke Verklaring van Rechtswege. Willen ze langer dan zes maanden wonen óf meer dan drie maanden werken, dan moeten ze een Verklaring van Rechtswege aanvragen. 

Aanvragen ‘Verklaring van Rechtswege'

Eilandskinderen

In bepaalde gevallen kunt u als Nederlander een Verklaring Niet van Toepassing (NVT) aanvragen. U kunt zich hiermee vrij vestigen op Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Dit geldt voor de volgende personen: 
1.    Nederlanders die op Bonaire, Sint Eustatius of Saba geboren zijn;
2.    Nederlanders die zelf binnen het Koninkrijk geboren zijn en van wie één van de ouders op Bonaire, Sint Eustatius of Saba geboren is;
3.    Nederlanders die sinds 10-10-2009 op Bonaire, Sint Eustatius of Saba wonen en hier ingeschreven waren tot en met 11-10-2010;
4.    Vreemdelingen die op Bonaire, Sint Eustatius of Saba het Nederlanderschap hebben verkregen;
5.    Als de wet niet van toepassing is op één van de ouders, dan is het ook niet van toepassing op de kinderen die binnen het Koninkrijk zijn geboren.

Aanvragen ‘Verklaring Niet van Toepassing’