Zorgpas

ZJCN nodigt alle inwoners van Saba  met een minimale verzekeringsperiode van 2 jaar uit om de zorgpas op te halen aan de Matthew Levenstone Street #5.

Vanaf 22 april introduceert Zorg & Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) de zorgpas op Saba. Het doel van de pas is om verzekerde bewoners makkelijker toegang te geven tot spoedeisende medische zorg als zij op reis zijn in het buitenland. De pas wordt ingevoerd om de toegang tot essentiële gezondheidszorgdiensten te stroomlijnen voor personen die een zorgverzekering hebben. Bewoners van Saba met een zorgverzekering kunnen hun pas ophalen bij Matthew Levenstone Street #5 (RCN – SSO kantoor). Later dit jaar wordt de invoering uitgebreid naar Sint Eustatius en Bonaire.

Het is mogelijk het klantenformulier vooraf in te vullen en mee te nemen als u uw zorgpas komt ophalen. Vergeet u ook niet om uw ID kaart mee te nemen?

De zorgpas is persoonlijk en bedoeld om de toegang tot spoedeisende medische zorg in het buitenland te vergemakkelijken. Het gaat hierbij om verzekerde bewoners van Saba in situaties waarbij zij in het buitenland urgente medische zorg nodig hebben die niet kan worden uitgesteld. Hierdoor is het niet meer nodig om een verzekeringsbewijs op te vragen bij het ZJCN-kantoor voordat u naar het buitenland reist. De pas bevat de contactgegevens van ZJCN zodat er effectief met ons kantoor kan worden gecommuniceerd. Dit is zowel voor de pashouders als de betreffende zorgprofessionals een groot voordeel. Daarnaast kan de zorgpas ook worden gebruikt bij apotheken en afnamelabs op Saba.

De zorgpas dient niet als verzekeringsbewijs. Als u tijdens uw verblijf in het buitenland met een onverwacht medisch spoedgeval te maken krijgt, zoals een ernstige ziekte of ziekenhuisopname, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met ZJCN.

*ZJCN adviseert alle bewoners van Caribisch Nederland om een reisverzekering te af te sluiten, voordat zij een reis naar het buitenland ondernemen.

Uw zorgpas ophalen

Geboortejaar

Ophaalperiode

Openingstijden

1900 – 2024

Maandag 22 april  – Vrijdag 3 mei

Woensdag 1 mei gesloten

09:00 AM – 12:00 PM
02:00 PM – 06:00 PM

Representative / power of attorney form

Maandag 6 mei – Vrijdag 10 mei
Donderdag 9 mei gesloten

09:00 AM – 12:00 PM
02:00 PM – 06:00 PM

Matthew Levenstone Street #5 (RCN – SSO kantoor)

Op de zorgpas staan uw voornaam, achternaam, ID-nummer, geboortedatum en het eiland waar u woont. Elke bewoner van Saba met een minimale verzekeringsperiode van 2 jaar krijgt een persoonlijke zorgpas. Ouders van kinderen onder de 18 jaar kunnen de pas van hun kind ophalen.

Machtigingsformulier

Bewoners van Saba die een beperking hebben, kunnen een familielid machtigen via een machtigingsformulier dat zowel online als op het kantoor van ZJCN beschikbaar is. De geldigheid van de zorgpas varieert van 2 tot 5 jaar, afhankelijk van de verzekeringsperiode. Om de pas op te halen, moet u over een geldige sédula of een geldig paspoort of rijbewijs beschikken. Breng ook uw bankpas mee voor toekomstige vergoedingen. Er zijn geen kosten verbonden aan het verkrijgen van de zorgpas.

Nadat de zorgpas op Saba is ingevoerd, krijgen de bewoners van Sint Eustatius en Bonaire bericht over de datums waarop zij hun pas kunnen ophalen. Houd de berichtgeving in de gaten voor nieuws over dit positieve initiatief.

Q&A