Ziekenvervoer

Iedereen die is verzekerd bij ZJCN heeft recht op vergoeding van ziekenvervoer. Dit betreft:

  • Medisch noodzakelijk vervoer per ambulance, van of naar een zorginstelling, naar of van uw woning
  • Transportvergoeding (niet per ambulance) voor verzekerden die nierdialyse, chemotherapie of radiotherapie moeten ondergaan en zich uitsluitend met een rolstoel kunnen verplaatsen of een beperkt gezichtsvermogen hebben waardoor zij zich niet alleen kunnen verplaatsen
  • 'Air ambulance' als er door ziekte of ongeval een noodsituatie is waardoor medische uitzending noodzakelijk is
  • Vervoer tijdens medische uitzendingen; van en naar het vliegveld en van verblijfplaats naar plaats van bestemming en omgekeerd

Voor de vergoeding van ziekenvervoer is voorafgaande toestemming van ZJCN nodig, tenzij er sprake is van een noodsituatie. De vergoeding van ziekenvervoer kan per bestemming verschillen.