Ziekenhuiszorg

Als u moet worden opgenomen in het ziekenhuis is dit gedekt door de zorgverzekering.

Voor verloskundige zorg hebben moeder en kind recht op opname in een ziekenhuis. Indien van toepassing wordt opname in een hogere klasse vergoed bij medische noodzaak. Dit wordt bepaald door de behandelende arts.