Verloskundige zorg

Verloskundige zorg bestaat uit de begeleiding tijdens de bevalling en pre- en postnatale zorg door een verloskundige, huisarts of medisch specialist.

Verloskundige zorg en bevallingszorg in het ziekenhuis worden volledig vergoed. De vergoeding van ziekenhuisopname heeft een maximum van 3 dagen, tenzij een langere periode medisch noodzakelijk is. Gynaecologische zorg wordt vergoed op medische indicatie.

De vergoeding van verloskundige zorg is inclusief gebruik van de verloskamer, medische en verpleegartikelen en laboratoriumkosten.