Tandheelkundige zorg

Tandheelkundige zorg is het verzorgen en herstellen van uw gebit. Verzekerden tot 18 jaar hebben recht op het volledige pakket tandheelkundige zorg en mondzorg.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt het volgende vergoed: uitneembare protheses, gedeeltelijk uitneembare protheses (het gaat dus niet om bruggen of kronen), behandelingen die medisch noodzakelijk zijn en chirurgische tandheelkundige hulp en het daarbij horende röntgenonderzoek. Chirurgie aan het tandvlees, eenvoudige extracties en implantaten worden niet vergoed.

Als verzekerden de aanwijzingen van de tandarts niet opvolgen of de mondhygiëne ernstig verwaarlozen, wordt tandheelkundige hulp niet vergoed.