Tandheelkundige zorg

Tandheelkundige zorg is het verzorgen en herstellen van uw gebit. Verzekerden tot 18 jaar hebben recht op het volledige pakket tandheelkundige zorg en mondzorg.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt het volgende vergoed: uitneembare protheses, gedeeltelijk uitneembare protheses (het gaat dus niet om bruggen of kronen), behandelingen die medisch noodzakelijk zijn en chirurgische tandheelkundige hulp en het daarbij horende röntgenonderzoek. Chirurgie aan het tandvlees, eenvoudige extracties en implantaten worden niet vergoed.

Orthodontie wordt sinds 1 januari 2015 niet meer vergoed. Behandelingen die in 2014 zijn gestart voor verzekerden die toen jonger waren dan 18 jaar, worden afgemaakt. De maximale vergoeding is $2500 voor vaste apparatuur en $500 voor uitneembare apparatuur.

Als verzekerden de aanwijzingen van de tandarts niet opvolgen of de mondhygiëne ernstig verwaarlozen, wordt tandheelkundige hulp niet vergoed.