Repatriëring van overledenen

Als een verzekerde tijdens een medische uitzending overlijdt, hebben de nabestaanden recht op vergoeding van de repatriëringskosten.

Zij kunnen aanspraak maken op de volledige vergoeding van het vervoer van het stoffelijk overschot, van de verblijfplaats naar de woonplaats op de BES-eilanden.