Medisch specialistische zorg

Medisch specialistische zorg is zorg door een medisch specialist, psychiater, een ziekenhuis, audiologisch centrum, dialysecentrum, beademingscentrum of trombosedienst. Voor deze zorg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een specialist. Een verloskundige mag ook doorverwijzen naar een gynaecoloog. Verder omvat de medisch-specialistische zorg:

Transplantatie

Een transplantatie is het vervangen van een slecht of niet functionerend orgaan of weefsel. De zorgverzekering vergoedt diverse vormen van transplantatie. Deze transplantaties worden alleen uitgevoerd voor algemeen aanvaarde medische indicaties.

Plastische chirurgie

Bij plastische chirurgie wordt het uiterlijk vanuit functioneel of esthetisch oogpunt aangepast. Dit medisch specialisme valt alleen onder de zorgverzekering als het gaat om medisch noodzakelijke correcties.

Lichttherapie

Lichttherapie is een medische behandeling met behulp van zichtbaar of onzichtbaar licht. Medisch noodzakelijke UVB lichttherapie bij huidaandoeningen of baby's met geelzucht wordt vergoed.

Audiologisch centrum

In een audiologisch centrum kunt u terecht voor gehoor- en taalonderzoek. U kunt bijvoorbeeld advies krijgen van een multidisciplinair team over hoorhulpmiddelen. Op verwijzing van een KNO arts heeft u recht op maximaal 6 weken audiologische hulp in een audiologisch centrum. Voor audiologische hulp langer dan 6 weken dient uw doorverwijzend zorgverlener toestemming te vragen aan ZJCN.

Erfelijkheidsadvisering

De zorgverzekering vergoedt bepaalde onderzoeken naar erfelijke afwijkingen, erfelijkheidsadviezen en eventuele psychosociale begeleiding daarbij.

Haemodialyse

Haemodialyse, in de volksmond ook wel bekend als dialyse, is een behandeling voor nierpatiënten waarbij een machine de functie van de nier overneemt. Op medische indicatie heeft u recht op haemodialyse, onderzoek, behandeling en farmaceutische hulp, inclusief epo. Als de dialyse niet in een dialysecentrum plaatsvindt, vergoedt de zorgverzekering ook de kosten voor begeleiding van de patiënt en mensen die helpen bij de dialyse.

Bij thuisdialyse worden de directe kosten van de dialyse vergoed. Eventuele kosten voor aanpassingen aan de woning en herstel in de oorspronkelijke staat kunnen eveneens worden vergoed.

Chronische intermitterende beademing

Chronische intermitterende beademing houdt in dat een patiënt afhankelijk is van kunstmatige ondersteuning van de ademhaling. De zorgverzekering vergoedt regelmatig verblijf in een centrum voor mechanische beademing. Ook gebruik van beademingsapparatuur thuis of op een daarvoor ingerichte plaats en de begeleiding daarvan wordt vergoed. Voor chronisch intermitterende beademing dient de zorgverlener vooraf toestemming te vragen aan ZJCN.

Trombosedienst

Bij trombose wordt een bloedvat afgesloten door een bloedstolsel waardoor het bloed niet goed kan stromen. Hulp door een trombosedienst op voorschrift van een arts wordt vergoed. De hulp omvat ook het gebruik van apparatuur om zelf de stollingstijd van uw bloed te meten en advies over het gebruik van geneesmiddelen.

Second opinion

U hebt recht op een second opinion door een kundige zorgverlener in de regio bij een levensbedreigende aandoening, twijfel over een behandeling of behandelmethode en bij een operatie met onomkeerbare gevolgen. Voor een second opinion buiten het wooneiland van de BES-eilanden is voorafgaande toestemming van het ZJCN nodig en dient aangevraagd te worden door de specialist. Download hier de voorwaarden voor het aanvragen van een second opinion.