Langdurige zorg

Langdurige zorg houdt in:

  • Persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding bij een verzekerde thuis
  • Opname en verder verblijf in een verzorgingshuis, verpleeghuis of instelling voor gehandicapten
  • Hielprikscreening en eventueel noodzakelijke behandelingen

Voor vergoeding van langdurige zorg dient de zorgverlener vooraf toestemming te vragen aan ZJCN. In urgente gevallen kan de toestemming achteraf worden aangevraagd.

Thuiszorg

De zorg bij een verzekerde thuis wordt gegeven door een thuiszorgorganisatie, verzorgingshuis, verpleeghuis of instelling voor gehandicapten die ZJCN aanwijst.

Verblijf in een instelling

Opname en verder verblijf in een instelling is bedoeld voor verzekerden die een beschermende woonomgeving, een therapeutisch leefklimaat of permanent toezicht nodig hebben.

Doventolkzorg

Doventolkzorg is zorg door een doventolk bij het voeren van een gesprek in de leefsituatie. De duur van deze zorg is maximaal 30 uur per kalenderjaar. Voor verzekerden die doofblind zijn is de duur van doventolkzorg maximaal 168 uur per kalenderjaar. De zorg wordt alleen vergoed als op uw eiland een doventolk werkzaam is en de zorg minimaal 30 minuten duurt.

Palliatief terminale zorg

Palliatieve zorg is gericht op personen die niet meer kunnen genezen. Het doel is om de kwaliteit van leven te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Voor verzekerden die palliatief terminale zorg nodig hebben, vergoedt de zorgverzekering verblijf, verpleging en verzorging in een hospice. Voor vergoeding van palliatieve terminale zorg dient de zorgverlener vooraf toestemming te vragen aan het ZJCN.