Kraamzorg

De kraamzorg is de zorg en hulp voor moeder en kind na de bevalling.

U kunt aanspraak maken op kraamzorg thuis voor de duur van 24 tot 49 uur. Kraamzorg in een kraaminrichting wordt vergoed voor de duur van maximaal 8 dagen. De zorg wordt verleend door een kraamverzorgende of een organisatie voor kraamzorg.

De vergoeding van kraamzorg omvat ook een kraampakket, medische en verpleegartikelen en hulp van een lactatiedeskundige - dit laatste op verwijzing van de verloskundige of het consultatiebureau.