Farmaceutische zorg

Farmaceutische zorg heeft te maken met het leveren en toedienen van medicijnen.

De zorgverzekering vergoedt medicijnen die zijn voorgeschreven door een arts, tandarts of verloskundige. De farmaceutische zorg omvat ook advies en begeleiding door de apothekers, dieetpreparaten in bepaalde medische gevallen, en de griepvaccinatie. In principe worden medicijnen op stofnaam voorgeschreven.

Vrouwelijke verzekerden hebben recht op de vergoeding van de volgende voorbehoedsmiddelen:  (hormoon)spiraal, hormoonstaafje en pessarium. Evenals de noodanticonceptie; de morning after pil.