Eerstelijns pyschologische zorg

De eerstelijns psychologische zorg concentreert zich op de behandeling van lichte tot matig ernstige problematiek.

De behandeling is vaak kort van duur. Uw huisarts, specialist of verpleeghuisarts kan u behandeling door een psycholoog voorschrijven. U heeft dan recht op maximaal 9 behandelingen per indicatie. Dit is inclusief het intakegesprek. Hierbij heeft u geen recht op een vergoeding voor hulp bij werk en/of relatieproblemen.