Klacht indienen

ZJCN heeft een klachtenregeling. Bent u ontevreden over onze dienstverlening of vindt u dat u niet correct bent behandeld door een van onze medewerkers? Dan kunt u een klacht indienen bij het ZJCN.

Dit kan schriftelijk of mondeling. In beide gevallen vragen we u het klachtenformulier in te vullen. U kunt het klachtenformulier ophalen bij ZJCN of hier downloaden. Het formulier kunt u vervolgens sturen naar klacht@zorgverzekeringskantoor.nl of afgeven bij het ZJCN.

ZJCN neemt uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling. Wij streven er naar om u binnen de wettelijke termijn van maximaal 6 weken antwoord te geven. Als er uitgebreid onderzoek nodig blijkt te zijn, kan de afhandeling meer tijd in beslag nemen en zal ZJCN contact met u opnemen.

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van ZJCN. Deze commissie komt bijeen als hier aanleiding voor is. De commissie bestaat uit een medisch specialist, een jurist en een onafhankelijke voorzitter. Betreft uw klacht een zorgaanbieder, dan moet deze zich bij de commissie aansluiten. Leidt ook dit niet tot een voor u bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht bij de Nationale ombudsman neerleggen.

Ook iedere zorgaanbieder moet een klachtenregeling hebben. Als u vindt dat u niet correct bent behandeld door een zorgaanbieder of zijn of haar medewerker, kunt u een klacht bij de zorgaanbieder indienen.