Declareren

De verzekerde hoeft op voorhand niets te betalen aan gecontracteerde zorgverleners zoals uw huisarts, lokale ziekenhuis of apotheek. Diensten van deze zorgverleners worden vergoed vanuit  ZJCN. Wel moet de verzekerde altijd een sedula bij zich hebben. Zorg er voor dat uw sedula geldig is, een verlopen sedula geeft u geen recht op gratis zorg. Als u een nieuwe sedula heeft, dient u langs te komen bij ZJCN.

Het kan voorkomen dat u de kosten voor medische verzorging moet voorschieten. In dit geval kunt u de gemaakte kosten declareren bij het ZJCN. Declareren kan in drie eenvoudige stappen:

Stap 1: Download het declaratieformulier en vul het formulier in
Stap 2: Scan de nota’s die bij het declaratieformulier horen
Stap 3: Mail het declaratieformulier met de bijlagen naar info@zorgverzekeringskantoor.nl