Medische uitzending

Als een medisch noodzakelijke behandeling niet op uw eiland beschikbaar is, hebt u recht op een medische uitzending. Dit is een uitzending naar een door ZJCN aangewezen zorgaanbieder in de regio met wie ZJCN een overeenkomst heeft. ZJCN heeft op dit moment overeenkomsten met zorgaanbieders op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Saint Martin, Guadeloupe en in Colombia. Voor een medische uitzending is voorafgaande toestemming van ZJCN nodig. Uw arts vraagt de toestemming aan bij ZJCN en wordt door ZJCN op de hoogte gesteld van de uitslag en eventuele redenen van afwijzing.

Reis en verblijf

Bij medische uitzendingen regelt ZJCN op uw eiland uw reis- en verblijfsarrangementen en de garantieverklaringen voor onderzoek en behandeling.

Vergoedingen

ZJCN vergoedt de kosten van medisch noodzakelijke onderzoeken en behandelingen. Daarnaast hebt u bij een medische uitzending recht op de volgende vergoedingen:

 • een daggeldvergoeding voor u zelf en voor uw eventuele begeleider;
 • de kosten van uw vlucht en, als van toepassing, de vlucht van uw begeleider;
 • luchthavenbelastingen;
 • de kosten voor vervoer naar de luchthaven van vertrek, van de luchthaven van aankomst naar uw bestemming en vice versa;
 • hotelkosten; of
 • verblijfkosten voor verblijf bij familie of vrienden.

Begeleiding

Op advies van uw arts is het mogelijk dat u een begeleider meekrijgt tijdens de gehele medische uitzending of een noodzakelijk deel daarvan. Na voorafgaande toestemming van ZJCN is er recht op begeleiding als een verzekerde:

 • jonger is dan 18 jaar;
 • een geestelijke beperking heeft;
 • beperkte mobiliteit heeft en gebruik maakt en van een medisch hulpmiddel om zich voort te bewegen;
 • een visuele of auditieve beperking heeft;
 • zo ernstig ziek is dat reizen zonder begeleider niet mogelijk is;
 • wordt uitgezonden voor een bevalling.

Na voorafgaande toestemming van ZJCN kan een minderjarige verzekerde twee begeleiders krijgen. Dit is toegestaan als de verzekerde:

 • terminaal ziek is;
 • behandeld wordt met chemotherapie;
 • lijdt aan leukemie.
 • blijkens een verklaring van de behandelend arts verkeert in een situatie van levensbedreigende aard.