Emigreren naar Caribisch Nederland

Iedereen die rechtmatig woont of werkt op Bonaire, Sint Eustatius of Saba is verzekerd voor zorg op deze eilanden. Om in aanmerking te komen voor de zorgverzekering BES moet u zich inschrijven bij Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN).

Er is een aantal regels en voorwaarden verbonden aan een inschrijving. Tot u aan deze voorwaarden voldoet kunt u niet worden ingeschreven in het zorgverzekeringsbestand van ZJCN.

Als u naar Bonaire, Saba of Sint Eustatius verhuist is het dus belangrijk dat u als overbrugging zelf een ziektekostenverzekering afsluit. Dit om te voorkomen dat u medisch niet verzekerd bent tot u (rechtmatig/officieel) bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland. Bij een toeristisch verblijf heeft u geen recht op de zorgverzekering BES.

Inschrijven voor de zorgverzekering bij uw ZJCN kantoor?

U kunt zich pas inschrijven voor de zorgverzekering bij ZJCN nadat u bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Bonaire, Saba of Sint Eustatius. U gaat daarna naar de balie van ZJCN met alle onderstaande documenten:

  • Sedula/ID-kaart.
  • Verklaring van Rechtswege, of Verblijfsvergunning of Tewerkstellingsvergunning, of bewijs aanvraag verlenging van bovengenoemde documenten. Indien u een eilandskind bent, is een ‘Verklaring niet van toepassing’ vereist.
  • Werkgeversverklaring (in geval Caribisch Nederlandse werkgever).

U komt NIET in aanmerking voor inschrijving als:

  • Uw werkgever een Nederlandse publiekrechtelijke organisatie is.
  • U valt onder het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999. U bent verzekeringsplichtig in Nederland.
  • Uw loon uit arbeid in een ander land onderworpen is aan loonbelasting.
  • U als toerist verblijft op de eilanden van Caribisch Nederland.

Let op! U bent verplicht zich in te schrijven bij Burgerzaken. Als u zich heeft ingeschreven maakt Burgerzaken een identiteitsbewijs (sedula/ID-kaart) voor u. Deze sedula/ ID-kaart dient u als verzekerde altijd bij u te hebben, zodat de zorgverlener kan controleren of u ingeschreven staat in de verzekerdenadministratie.

Meer informatie over emigreren naar Caribisch Nederland vindt u in de folder Snel op weg in Caribisch Nederland.