Bouw woonvoorziening voor Begeleid Wonen gestart in opdracht van Fundashon Cas Bonairiano en Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

Fundashon Cas Bonairiano (FCB) en Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) werken samen aan de structurele huisvesting van de woonvoorziening voor begeleid wonen voor jongeren van 16 tot 24 jaar. De realisatie van een veilige en passende woonomgeving die plek zal gaan bieden aan 12 jongeren is enkele weken geleden gestart.

Woonvoorziening

Sinds maart 2021 is de pilot Begeleid Wonen gestart. In deze woonvoorziening op Bonaire worden jongeren uit Caribisch Nederland tussen de 16 to 24 jaar begeleid richting meer zelfstandigheid. Deze jongeren hebben een langdurig hulpverleningstraject bij Jeugdzorg doorlopen. Ondanks de inzet van hulpverlening is de thuissituatie onveranderd gebleven. Via de Begeleid Wonen voorziening ontvangen deze jongeren de nodige begeleiding en ondersteuning om hun zelfredzaamheid te bevorderen en om zelfstandig te leren wonen.

Met een positieve beoordeling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is – nu na 2 jaar – de pilotfase met succes afgerond en wordt de Begeleid Wonen voorziening verder ontwikkeld. Dit jaar wordt er ingezet op verdere deskundigheidsbevordering en de bouw van een nieuwe eigen locatie.

FCB heeft, na een aanbesteding, BonNed als aannemer geselecteerd voor dit project. BonNed is na de grondverbetering begonnen met het leggen van de fundering voor het Begeleid Wonen gebouw. De voorziening heeft slaapkamers met gedeelde badkamers en een gezamenlijke woonkamer en keuken. Daarnaast zijn er studios en appartementen met eigen keuken en badkamer. Zo krijgen jongeren de mogelijkheid om in fases en onder begeleiding zelfstandig te leren wonen: een eigen thuis in een gezamenlijk huis.

In het ontwerp is rekening gehouden met de mogelijkheid tot eventuele toekomstige uitbreiding. De verwachting is dat de bouw in het 4e kwartaal van dit jaar zal worden afgerond en het project zal worden opgeleverd.