Voorlichtingscampagne Huiselijk geweld en kindermishandeling met als thema schaamte

Huiselijk geweld en kindermishandeling komt overal voor, wereldwijd en in allerlei gezinnen. Tijdig de situatie aanpakken, kan een groot verschil maken. Daarom wordt er een grote voorlichtingscampagne ingezet in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Logo Tei p'abo

Vanaf september zal het thema op allerlei manieren aan bod komen. De focus ligt hierbij op een korte film, waarin een gezin wordt gevolgd met twee kinderen. In een film van vier delen word je meegenomen in de problemen die het gezin meemaakt en hoe hier door de omgeving op wordt gereageerd. Stuk voor stuk herkenbare situaties waar iedereen in terecht kan komen. Elke maand wordt er een deel van de film via de verschillende social media kanalen gepost, waarna  er dieper wordt ingegaan op de uitingen van schaamte die men laat zien in de film. De film is gemaakt door lokale acteurs en volledig op Bonaire geproduceerd. 

Samenwerking tussen hulporganisaties

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft samen met de eerste- en tweedelijns hulpverleningsorganisaties de handen ineengeslagen om aandacht te vragen voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een onderdeel van het ‘Bestuursakkoord aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling CN’ dat het ministerie van VWS en de openbare lichamen hebben ondertekend. Preventie gericht op bewustwording en voorlichting over het onderwerp is hier een belangrijk onderdeel van.

De betrokken hulpverleningsorganisaties zijn het Openbaar Lichaam Bonaire, Sentro Akseso Boneiru, Zorg en Jeugd Caribisch Nederland, Stichting Reclassering, Mental Health Caribbean, Voogdijraad en Praktijk Ondersteuning Huisartsen. Er is een werkgroep opgericht die met de campagne “tei p’abo” naar buiten treedt.

Silvana Janga- Serfilia, directeur Samenleving en Zorg:

‘Met de aftrap van de campagne gaan we aandacht vragen voor een moeilijk onderwerp. Het is belangrijk om huiselijk geweld en kindermishandeling uit de taboesfeer te halen en hierbij aandacht te hebben voor de schaamte die mensen ervan weerhoudt om deze patronen te doorbreken’.

Het doorbreken van schaamte

Schaamte is een gevoel dat iedereen kent. Wat schaamte met je kan doen, hoe het tot uiting komt, en hoe dit te doorbreken is echter minder bekend, zeker in relatie tot geweld binnen het gezin. Om die reden is er gekozen voor dit thema. Hiermee wil “tei p’abo” slachtoffers en betrokkenen van huiselijk geweld en kindermishandeling de weg wijzen hoe ze hulp kunnen vragen, hoe hulp tot stand komt en hoe de omgeving hierin een rol kan spelen. Met als doel om situaties die mogelijk tot ontsporing kunnen leiden tijdig te stoppen. Ook wordt er ingezet op het versterken van de eigen kracht van mensen die geweld meemaken, zodat zij de stap kunnen zetten om verandering in een ongezonde situatie te brengen.

De aftrap van de campagne “tei p’abo” is in de eerste week van september. Op de website www.meldpuntguiami.com, www.rijksdienstcn.com en de facebookpagina’s van het Openbaar Lichaam Bonaire en de Rijksdienst Caribisch Nederland is de voorlichtingscampagne een jaar lang te volgen.