Klachtadviescommissie geïnstalleerd voor Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN)

Per 1 november 2022 is een onafhankelijke, externe klachtadviescommissie geïnstalleerd voor het adviseren over het beoordelen van klachten van inwoners van Caribisch Nederland die betrekking hebben op zorg of jeugdzorg.

Klachtadviescommissie
Leden (van links naar rechts) Pierre Perigault Monte, Maartje Molenaar, Astrid McKenzie-Tatem, Frits Goedgedrag, Filia Kramp.

Waarom deze klachtadviescommissie?

Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) van het Ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de zorg en jeugdzorg in Caribisch Nederland. ZJCN vindt het belangrijk dat klachten van bewoners over ZJCN op een zorgvuldige wijze worden behandeld. Alle klachten die binnenkomen worden behandeld door de huidige klachtenfunctionaris van ZJCN. De klachtenfunctionaris bekijkt of uw klacht ontvankelijk is en zal zodanig de klacht in behandeling nemen. Vanaf 1 november zal aan de bestaande klachtenprocedure een belangrijke toevoeging worden gedaan.  In voorkomende gevallen kan de onafhankelijke klachtadviescommissie gevraagd worden om over de beoordeling van een klacht te adviseren.

Wie hebben zitting in de klachtadviescommissie?

ZJCN vindt het noodzakelijk dat de klachtadviescommissie de situatie van de eilanden en haar bewoners goed kent. Daarom komen de leden van de commissie bij voorkeur uit de regio, zodat ze bekend zijn met de culturen en omstandigheden van Caribisch Nederland.

Er is een vacature geplaatst waarop mensen hebben kunnen reageren. Uiteindelijk zijn 5 leden geselecteerd en benoemd door de Staatssecretaris van VWS. Deze leden zijn:

Voorzitter F. Goedgedrag (voormalig gouverneur van de Nederlandse Antillen), plaatsvervangend voorzitter D.C. Kramp, leden A. McKenzie-Tatem, P. Perigault Monte en M. Molenaar.

Geen van deze mensen werkt bij ZJCN; ze kunnen in alle onafhankelijkheid adviseren. De benoemingen gelden voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid om deze periode tweemaal te verlengen. De commissie bepaalt zelf haar werkwijze.

Een reglement waarin dit wordt vastgelegd, wordt binnenkort gepubliceerd. ZJCN levert wel de ambtelijk secretaris, die de klachtadviescommissie ondersteunt. Instellingsbesluit Klachtadviescommissie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland.

Wanneer wordt de klachtadviescommissie ingeschakeld?

Wanneer ZJCN een klacht binnen krijgt waarover een oordeel wordt gevraagd, kan zij de klachtadviescommissie inschakelen. De directeur van ZJCN bepaalt wanneer de commissie wordt verzocht om een klacht voor advies te behandelen. Het is dus niet zo dat de klager zelf ervoor kan kiezen dat de klachtadviescommissie naar zijn of haar klacht kijkt.

Wat merkt een inwoner van het werk van de klachtadviescommissie?

Wanneer de klachtadviescommissie een klacht behandelt, zal zij een hoorzitting organiseren. Tijdens deze hoorzitting zal de commissie naar de klager en de beklaagde luisteren. Nadat de commissie zo informatie heeft verzameld over de klacht en het verweer daarop, zal zij een advies uitbrengen. Dit advies stuurt zij aan de directeur van ZJCN. De directeur oordeelt vervolgens over de klacht. De klager krijgt hierover een brief, waarin ook het advies van de klachtadviescommissie als bijlage is opgenomen.