Begeleid Wonen viert éénjarige bestaan

Project Begeleid wonen vierde op dinsdag 15 maart zijn eenjarig bestaan. Het  tweejarige pilot project Begeleid wonen opende zijn deuren op 15 maart 2021. Kwetsbare jongeren, tussen de 16 en 23 jaar, die langdurig in het hulpverleningstraject bij Jeugdzorg zitten en behoefte hebben aan huisvesting en extra begeleiding om de stap naar volwassenheid te kunnen maken verblijven in een gezamenlijke woning. 

Begeleid wonen Caribisch Nederland

Bij Begeleid wonen is plaats voor 10 jongeren. Tussen maart 2021 en februari 2022 is er een instroom van 8 jongeren geweest, waarvan 1 een crisisplaatsing.  De jongeren volgen een begeleidingstraject via een gefaseerde structuur, de zogenaamde ACA methodiek (Aansturen, Coachen en Adviseren).

Begeleid wonen werkt samen met verschillende hulpverleningsorganisaties binnen de sociale keten om begeleiding op maat te kunnen leveren aan de jongeren. Solange Martilia, coördinator begeleid wonen: “De samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties heeft een belangrijk rol in het proces naar zelfstandigheid van de jongeren. Iedere professional draagt bij vanuit eigen deskundigheid. Zonder elkaar, de samenwerking binnen de keten, was het niet gelukt om het eerste jaar van Begeleid wonen een succes te maken. Wij zijn dankbaar voor de goede samenwerking met onze ketenpartners en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking in de toekomst.”

“Het reeds op  11 maart jl. getekende overeenkomst tussen Fundashon Cas Bonairiano (FCB) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is voor Begeleid wonen een belangrijk ontwikkeling als het gaat om het kunnen voorzien in  doorstroomhuisvesting voor onze jongeren aan het einde van het begeleidingstraject”, aldus Solange.