Plaatsvervangend secretaris-generaal van VWS bezoekt de Bovenwindse eilanden

Plaatsvervangend secretaris-generaal Abigail Norville van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft met een delegatie van 3 tot en met 6 april een werkbezoek gebracht aan Saba en Sint Eustatius. Dit bezoek is haar kennismaking met de bovenwindse eilanden. Het doel van het bezoek is om een goed beeld te krijgen van de eilanden en de ontwikkelingen op het gebied van zorg, jeugd en welzijn.

Abigail Norville

Tijdens het driedaagse bezoek aan Sint Eustatius heeft mevrouw Norville gesproken met verschillende partijen en zorgaanbieders, over onder andere de beleving van de dienstverlening van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) en het zorgaanbod op het eiland. Ook is er aandacht voor taken waarin het openbaar lichaam en VWS samenwerken, zoals de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de ontwikkeling van sportfaciliteiten.

Mevrouw Norville vertelt: “Ik heb gezien dat mensen op de eilanden erg betrokken en vindingrijk zijn. Tijdens mijn bezoek heb ik ook de moeilijke onderwerpen kunnen bespreken, zoals het proces van de medische uitzendingen. Het raakt me dat de mensen van Sint Eustatius het gevoel hebben dat het kantoor van ZJCN niet hun kantoor is. Ik waardeer dat mensen open en transparant zijn geweest.”

Tijdens de ontmoeting met de raad van toezicht en het bestuur van Sint Eustatius Health Care Foundation (SEHCF) is gesproken over de zorg die het medisch centrum aanbiedt. Daarbij is aandacht geweest voor de ontwikkelingen die de zorg afgelopen jaren heeft doorgemaakt en welke verbeteringen er snel nodig zijn.

Met alle gesprekspartners is er ook stilgestaan bij het tragische nieuws rondom het recente overlijden van een patiënt van SEHCF.

“Ik betreur ten zeerste dit voorval en ik wil mijn medeleven uitspreken. Dit is een groot drama voor de familie maar ook voor de gemeenschap van Sint Eustatius. Ik heb gemerkt dat het veel los maakt en dat begrijp ik. Er is een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op basis hiervan zal er een onderzoek starten om te achterhalen wat er gebeurd is,” aldus Abigail Norville.

In gesprek met partijen is er geconstateerd dat we met elkaar nog veel te doen hebben. In het verzekeren van een goede gezondheid voor alle inwoners van Sint Eustatius is een goede samenwerking tussen VWS, SECHCF en het openbaar lichaam noodzakelijk. Iedere partij heeft hierin zijn eigen rol.

Naar aanleiding van het bezoek gaan VWS, SEHCF en het openbaar lichaam gezamenlijk acties in gang zetten om de inwoners van Sint Eustatius een betere kwaliteit van zorg te bieden. Onderdeel hiervan zal zijn dat partijen samenkomen in een stuurgroep om ervoor te zorgen dat er verbeteringen plaatsvinden.