Ondertekening van gezamenlijke intentieverklaring voor verbetering kwaliteitszorg op Statia

Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius (OLE),  de stichting Sint Eustatius Health Care Foundation (SEHCF) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben op maandag 27 juli een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend om de kwaliteit van de gezondheidszorg op het eiland te verbeteren.

Intentieverklaring Statia en Den Haag

Het OLE en de SEHCF hebben een noodzakelijke stap gezet om de zorg op Statia te verbeteren. Door de COVID-pandemie is het duidelijk geworden dat de samenwerking tussen de afdeling Publieke Gezondheidszorg van het OLE, SEHCF en de verschillende zorgverleners efficiënter en effectiever moet, zodat er betere zorg voor de inwoners van Statia ontstaat. Ook is er bij de reguliere gezondheidszorg op Statia veel ruimte voor verbetering.

Om hoogwaardige, efficiënte medische zorg toegankelijk en beschikbaar te maken voor de inwoners van Statia, is structurele afstemming nodig tussen de SEHCF, het Zorgverzekeringskantoor (ZVK), de afdeling Publieke Gezondheid (GGD) en de andere zorgverleners op Statia. Daartoe wordt een stuurgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht van de SEHCF, het OLE en VWS. Zij monitoren de voortgang van de veranderingsprocessen bij alle betrokken lokale zorg-entiteiten.

Voor ontwikkeling en implementatie van deze visie wordt door SEHCF voor minimaal 6 maanden een Chief Medical Officer (CMO) aangenomen als extra versterking, gefinancierd door VWS. De CMO heeft binnen het ziekenhuis, het Queen Beatrix Medical Center, de taak om de interne medische organisatie naar een hoger niveau te tillen. De SEHCF zal de CMO ter beschikking stellen om ook te functioneren als Manager Gezondheidszorg/Coördinator COVID-19. In die hoedanigheid  zal hij ook verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de samenwerking tussen het Queen Beatrix Medical Center als eerstelijnszorgverlener, de afdeling Publieke Gezondheidszorg (GGD) en de andere zorgaanbieders op Statia. Een verbeterde voorbereiding op de COVID-pandemie met de witte kolom zal deel uitmaken van het takenpakket. De Manager Gezondheidszorg/Coördinator COVID-19 zal verantwoording afleggen aan de eerdergenoemde stuurgroep.

Alle partijen zijn het erover eens dat elke Statiaan recht heeft op toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Er moet een stevige basis worden gelegd voor een toekomst-bestendige zorgstructuur op Statia en voor adequate faciliteiten die voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen. Dit zal resulteren in het voorkomen van (chronische) ziekten en een betere zorg voor patiënten, ook bij orkanen en andere crisissituaties.