Zorg - Declaraties - Medische kosten gemaakt in het buitenland?

Declaraties

Welkom thuis!

Medische kosten gemaakt in het buitenland?

Welke medische kosten vergoedt ZJCN?

- spoedeisende hulp: ongeval, acute levensbedreigende aandoening, opname, - mits er contact is opgenomen met ZJCN.

Of:

- medische kosten volgens artikel 10 lid 4, op verwijzing van uw arts en na toestemming van ZJCN;

Wanneer kan ik declareren?

Het beste is: zo snel mogelijk.

- Let op!: facturen met een datum ouder dan 12 maanden worden niet in behandeling genomen.

- Het ZJCN beoordeelt uw declaratie en betaalt aan u. U betaalt zelf de faktuur aan de zorgverlener.

- Bij artikel 10 lid 4 schiet u de medische kosten altijd voor. Hoe sneller u declareert, hoe sneller wij u kunnen berichten.

Welke documenten heb ik nodig?

Bij elke declaratie zijn de volgende documenten verplicht:

- een volledig ingevuld en ondertekend declaratieformulier;

- uw toelichting;

- garantiebrieven, of de reden waarom u die niet hebt ontvangen;

- bij ziek worden in het buitenland: een medische verklaring van buitenlandse arts en een bewijs van contact met ZJCN;

- de originele fakturen van de zorgverlener;

- bij artikel 10 lid 4 ook de originele betalingsbewijzen; en de verwijsbrief van de arts of huisarts.

Wat zijn de voorwaarden voor declaratie?

- u stond ingeschreven bij het zorgkantoor (ZJCN) toen de kosten werden gemaakt;

- bij ziekte, ongeval of opname in het buitenland is contact opgenomen met ZJCN; stuur het bewijs hiervan mee met de declaratie;

- een declaratie is persoonlijk; voor elk gezinslid is een aparte declaratie nodig;

- onvolledige en niet ondertekende declaratieformulieren worden niet in behandeling genomen.

- bij artikel 10 lid 4: medische kosten worden alleen vergoed als ZJCN vooraf toestemming heeft gegeven.

Waar moet ik verder nog op letten?

Controleer uw gegevens!

Zijn uw naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer correct? Dit is belangrijk voor uw betaling en eventueel contact door ZJCN  over uw declaratie.

Maak een afspraak!

Maak van te voren een afspraak bij uw zorgkantoor om uw declaratie in te leveren en de verwerkte fakturen en betaalbewijzen terug te krijgen.

Alles geregeld?

U ontvangt uw betaling!