Nieuwe cao en pensioenregeling voor rijksambtenaren CN

Op donderdag 20 mei 2021 ondertekenden onderhandelaars van de vakbonden en RCN een akkoord over aanpassing van de pensioenregeling en de arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren in Caribisch Nederland. 

RCN en vakbonden ondertekenen cao 2021-2023
Op de foto v.l.n.r.: Onderhandelaars Percy Statia (NAPB), Robert Sances (ABVO), Jan Helmond (RCN), Leon van der Hulst (ACOM) en Juan Lourens (STrAF).

Om een forse daling van het inkomen te voorkomen als medewerkers met pensioen gaan, wordt de pensioenleeftijd vanaf 2030 verhoogd tot 66 jaar. Daarnaast wordt de opbouw van pensioen beperkt tot een maximaal jaarinkomen van $ 47.500,- en het  pensioen bij invaliditeit gemoderniseerd. Met deze maatregelen hoeven rijksambtenaren nu geen extra premie te betalen om hun pensioen in de toekomst veilig te stellen.

Naast de pensioenafspraken werden nieuwe arbeidsvoorwaarden vanaf 2021 overeengekomen voor een periode van drie jaar. Alle rijksambtenaren kunnen dit jaar nog rekenen op een eenmalige extra uitkering. Voor de rijksambtenaren in risicovolle beroepen geldt vanaf 2022 ook een structurele tegemoetkoming. Verder wordt vanaf 2022 een 36-urige werkweek ingevoerd. Dit moet ten goede komen aan de werk-privé balans van medewerkers. Ook ontstaan hiermee ongeveer 50 nieuwe banen bij de Rijksoverheid op de drie eilanden in Caribisch Nederland. RCN en de vakbonden vinden deze bijdrage aan de werkgelegenheid belangrijk, vooral ook vanwege de economische gevolgen van Covid-19.