Wat is ouderlijk gezag en hoe kan ik als vader het gezag over mijn kind krijgen?

Bent u niet getrouwd met de moeder van het kind? Dan krijgt u na de erkenning niet automatisch het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag kunt u niet meebeslissen over de opvoeding van uw kind. Ook kunt dan niet optreden als zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Om ervoor te zorgen dat beide ouders dezelfde juridische status over hun kind krijgen, moet er gezamenlijk gezag worden aangevraagd. De belangrijkste voorwaarden is dat het kind door de vader moet zijn erkend en dat de moeder akkoord gaat met het verzoek. Ouders kunnen gezamenlijk gezag aanvragen bij de Voogdijraad CN. De Voogdijraad CN neemt uw verzoek in behandeling en stelt officiële documenten op, waarmee ouders het gezamenlijke gezag kunnen aanvragen bij de Rechtbank.