Wat is erkenning en welke rechten heb ik als vader wanneer ik mijn kind erken?

Een vader kan meteen na de geboorte van een kind, maar ook later, met toestemming van de moeder en eventueel het kind, naar burgerzaken om het kind te erkennen, waardoor het kind zijn achternaam krijgt. Door de erkenning ontstaat er een familierechtelijke betrekking tussen de erkenner en het kind. Als u een kind erkent, wordt u de juridische ouder van het kind. U krijgt dan een aantal rechten en plichten. Maar na de erkenning heeft de vader geen gezag over het kind. De moeder blijft dus ook na de erkenning volledig belast met het ouderlijk gezag. Zij heeft geen toestemming van de vader nodig om belangrijke zaken voor het kind te regelen zoals doktersbezoeken, het regelen van een paspoort of het reizen met het kind naar het buitenland.