Wanneer heeft een minderjarige een tijdelijke voogd nodig?

Een minderjarig kind kan voor zijn of haar studie Bonaire gaan verlaten om zonder zijn ouders in het buitenland te gaan wonen. Ook kan het voor komen dat u als ouder voor een periode langer dan drie maanden naar het buitenland vertrekt en u uw kind bij een betrouwbaar persoon wil achterlaten. Het is dan verplicht om iemand aan te wijzen die de verantwoordelijkheid, zorg en opvoeding van het kind van u overneemt; een tijdelijk voogd. Een tijdelijk voogd is iemand die officiële handelingen namens u voor de minderjarige verricht zoals het ondertekenen van belangrijke documenten. Ook beheert de tijdelijk voogd de financiën. Gezagdragende ouder(s) kunnen verzoeken voor tijdelijk voogdij indienen bij de Voogdijraad CN. Daarna zal er een milieuonderzoek bij de door u aangewezen voogd plaatsvinden. Als er geen bezwaren zijn, kan de rechter die persoon benoemen tot tijdelijk voogd over uw kind en wordt u uit het ouderlijk gezag geschorst.