Hoe kan ik als moeder een bewijs krijgen dat ik van rechtswege belast ben met het eenhoofdig gezag over mijn kind?

Bent u een ongetrouwde moeder en is uw minderjarige kind door de vader erkend? Dan bent u in de meeste gevallen van rechtswege belast met het eenhoofdig gezag over uw minderjarige kind. Als u wilt, kunt u een officieel document opvragen bij het Gerecht in Eerste Aanleg waarin staat dat u als enige de gezag-dragende ouder bent. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld met uw kind naar het buitenland wil reizen en de vader bijvoorbeeld geen toestemming wil geven. Met een ‘griffiersverklaring’ kunt u dit wel (als u inderdaad van rechtswege belast bent met het ouderlijke gezag). Neem hiervoor contact op met Voogdijraad CN.