Tijdelijke voogdij in het buitenland

Gaat uw minderjarige kind naar Nederland, Aruba, Sint Maarten of Curaçao? Dan dient u iemand aan te wijzen die de verantwoordelijkheid, zorg en de opvoeding van uw kind overneemt in het land van bestemming.

De gezagdragende ouder(s) moet dan een verzoek voor tijdelijke voogdij minimaal vier maanden voor de vertrekdatum indienen bij de Voogdijraad CN op het eiland waar het kind staat ingeschreven. Hieronder leest u precies wat er gebeurt bij een aanvraag voor tijdelijke voogdij.

Wees op tijd, zodat belangrijke zaken, zoals de inschrijving van uw kind, op tijd geregeld kunnen worden. Indien de aanvrager iemand anders is dan de gezagdragende ouder(s), dan kan de aanvraag gedaan worden met een machtiging. Een machtigingsformulier vindt u onderaan deze pagina.

Als een kind 17.6 maanden oud is bij vertrek, dan hoeft u geen tijdelijke voogdij aan te vragen. Een machtiging waarmee een volwassene in het land van bestemming zaken voor de minderjarige kan regelen, is dan voldoende.

Hoe verloopt een aanvraag tijdelijke voogdij?