Raad voor de Kinderbescherming op werkbezoek in CN

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is op uitnodiging van de Voogdijraad Caribisch Nederland van 18 tot en met 22 november op werkbezoek. Het werkbezoek staat in het teken van de Opleiding Jeugdbescherming die volgende week start, leren van elkaar en het versterken van de internationale samenwerking.
 

RvdK
Raadsonderzoekers Voogdijraad Caribisch Nederland starten Opleiding Jeugdbescherming.

De week start met een bezoek aan de Voogdijraad CN in Bonaire, waar de laatste voorbereidingen voor de Opleiding Jeugdbescherming (OJB) plaatsvinden. Raadsonderzoekers van de Voogdijraad Caribisch Nederland uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden vanaf volgende week opgeleid door trainers van de Raad voor de Kinderbescherming uit Nederland. De opleiding duurt anderhalf jaar. Na de eerste trainingsweek op Bonaire vervolgen de raadsonderzoekers de opleiding in een e-learning omgeving en krijgen begeleiding op afstand. De senior raadsonderzoekers doen het ‘train de trainer-programma’. Daarmee kunnen zij in de toekomst een rol spelen als trainer in de regio.

Leren en verbinden

Het vervolg van het werkbezoek staat in het teken van leren van elkaar. Op het programma staan een bezoek aan de nieuwe gevangenis, Jeugdzorg en Gezinsvoogdij (JGCN), de Stichting Reclassering Caribisch Nederland, de rechtbank en het Veiligheidshuis, Stichting Krusada en Stichting Project.

Nederland, Caribisch Nederland en de andere eilanden kunnen veel van elkaar leren. Hoe gaan de eilanden bijvoorbeeld om met de inzet van specialistische hulp en capaciteit? Hoe pakken zij problematiek aan rondom jeugdcriminaliteit, huiselijk geweld en kindermishandeling en hoe wijkt deze problematiek af ten opzichte van Europees Nederland? En wat kan de RvdK leren van de creativiteit in oplossingen en nauwe ketensamenwerking die noodzakelijk is door de kleinschaligheid van de eilanden? De Voogdijraad CN en de RvdK hechten veel waarde aan de samenwerking met elkaar.