Curvin George nieuwe directeur Jeugdzorg en Gezinsvoogdij

Per 1 januari 2018 is Curvin George de nieuwe directeur van Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland. Na een degelijke selectieprocedure, is Curvin George benoemd in deze functie. Hij is nu nog directeur van de Voogdijraad CN. Die functie heeft hij sinds juli 2013 vervuld, daarvoor werkte hij als Senior Raadsonderzoeker bij de Voogdijraad.

Curvin George directeur Jeugdzorg en Gezinsvoogdij

De afgelopen jaren heeft Curvin George de organisatie helpen opbouwen en de kwaliteit verbeterd. Dit jaar heeft de inspectie op Jeugdzorg geconstateerd dat de kwaliteit van de Voogdijraad CN voldoende is. Dat betekent dat onderzoeken in het belang van de veiligheid van de kinderen in CN op peil is. Hij heeft de justitieketen bijeengebracht in het kader van jeugdcriminaliteit. Hierbij zijn in samenwerking met o.a. KPCN 3 modellen interventie bij jeugdcriminaliteit opgezet. Het is hem gelukt om, na meer dan 10 jaar, alle directeuren Voogdijraden uit de regio bij elkaar te brengen op Aruba. Het doel hiervan was eenduidigheid in werk te realiseren en een gezamenlijke doel te formuleren.

In zijn nieuwe functie zal Curvin George  zich gaan inzetten voor de jeugdhulpverlening in Caribisch Nederland. Curvin George: “De jeugdhulpverlening is een belangrijk sector in Caribisch Nederland die aandacht verdient de komende jaren”.

Voor de invulling van de functie van directeur Voogdijraad zal binnenkort de sollicitatieprocedure worden opgestart.