Mijn werknemer heeft een bedrijfsongeval gehad

Uw werknemer heeft recht op doorbetaling na een bedrijfsongeval. U betaalt uit op de gebruikelijke data. U kunt uw gemaakte loonkosten terugkrijgen via de loondervingsuitkering (tot het maximum dagloon). In sommige gevallen moet u een melding maken van het ongeval bij de Arbeidsinspectie.

Melden bij de Arbeidsinspectie

U bent verplicht om direct een melding te maken van een bedrijfsongeval indien:

  • Het een ongeval met dodelijk gevolg betreft
  • Het slachtoffer in een verplegingsinrichting moet worden opgenomen. (Dit geldt ook voor duikongevallen waarbij de werknemer de decompressie unit in moet.)
  • Het ongeval zodanige verwondingen veroorzaakt dat blijvende gehele of gedeeltelijke invaliditeit hier het gevolg van kan zijn
  • Door toevallige omstandigheden geen persoonlijk letsel werd ondervonden
  • U bereikt de Arbeidsinspectie via telefoonnummer +599 795 4832 of via arbeidsinspectie@rijksdienstcn.com

Loondervingsuitkering aanvragen

Om loonderving (ziektegeld) te ontvangen, is het belangrijk om op de eerste dag  van verzuim een melding te doen via het webportaal van de unit SZW. Dit webportaal is te bereiken via MijnCN, het online platform voor overheidsdiensten in Caribisch Nederland.

Uw verzuimmelding geldt als aanvraag voor loonderving. Het recht op loonderving gaat automatisch in op de derde dag na de dag van de verzuimmelding. Als het verzuim langer dan drie dagen duurt, worden ook de eerste drie dagen uitbetaald. Maak daarom bij ziekte of een ongeval altijd direct een melding op de eerste verzuimdag. De verzekeringsarts kan dan adequaat beoordelen of uw medewerker ziek is en u in aanmerking komt voor loonderving.

Gegevens werknemers noodzakelijk

Om een verzuimmelding te doen via het webportaal van de unit SZW heeft u onder andere de meest recente loonstrook, het CRIB-nummer en een actueel en werkend telefoonnummer nodig van uw werknemer(s). Indien u niet over deze gegevens beschikt, raden wij u aan deze op te vragen. Als uw werknemer geen CRIB-nummer heeft, kan hij of zij dit opvragen bij Belastingdienst CN. Dit nummer is noodzakelijk om vast te kunnen stellen dat u de  verzekeringspremies heeft betaald voor de betreffende werknemer. Beschikt u in het begin van de maand nog niet over een loonstrook van de medewerker? Dan is een ander bewijs van loon, zoals een arbeidsovereenkomst, ook goed.

U hoeft personeelsgegevens van medewerkers die u al eens eerder ziek gemeld heeft niet opnieuw in te vullen.  Wel blijft van belang dat u de gegevens van uw (zieke) medewerker controleert. Vooral het telefoonnummer is belangrijk, zodat de verzekeringsarts in staat is contact op te nemen met uw medewerker. Geeft u een wijziging in het loon van bekende werknemers door? Dan dient u in het portaal direct de meest recente loonstrook met het nieuwe loon bij te voegen. U weet dan zeker dat uw aanvraag voor loonderving snel en correct wordt behandeld.

Telefonisch consult

De verzekeringsarts neemt na uw melding contact op met uw werknemer voor een afspraak. Uw werknemer hoeft zich voor arbeidsongeschiktheid (AO) niet meer te melden bij de huisarts (Bonaire) of arbo-verpleegkundige (Saba en Sint Eustatius).

Digitale beschikking en uitbetaling

U ontvangt een digitale beschikking via ons webportaal. In de beschikking staat de hoogte van het bedrag dat in delen wordt uitbetaald. Ook kunt u hierin lezen wat de datum is waarop uw werknemer naar verwachting van de verzekeringsarts weer kan werken. 

Uw uitkering voor loonderving wordt vanaf 2024 uitbetaald via de Belastingdienst Caribisch Nederland. De loonderving die wordt uitgekeerd, wordt niet verrekend met eventuele openstaande belastingschulden.  Voor vragen over betalingen kunt u gewoon bij de RCN-unit SZW terecht.

Als uw bankrekeningnummer wijzigt kunt u dat het beste direct doorgeven aan de Belastingdienst CN. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier downloaden en het formulier persoonlijk afgeven bij de balie van de Belastingdienst CN. U wordt dan gevraagd om uw sedula te laten zien. Dit is om misbruik te voorkomen.

Weer aan het werk

Indien uw werknemer binnen de eerste drie ziektedagen weer aan het werk gaat voordat het contact met de verzekeringsarts heeft plaatsgevonden, vragen wij u om een herstelmelding te doen via email of telefoon. Wanneer uw werknemer op een andere datum weer aan het werk gaat dan met de verzekeringsarts is afgesproken, moet u ook contact met ons opnemen. U hoeft dus geen melding te doen wanneer uw werknemer op de afgesproken datum weer begint.

Doorbetaling na een bedrijfsongeval

U bent verplicht om uw werknemer in het eerste jaar na het bedrijfsongeval 100% van haar of zijn dagloon door te betalen. Hier zit een maximum aan (zie maximum dagloon). Als u afspraken heeft gemaakt met uw werknemer over hogere bedragen, houdt u zich aan deze afspraken. Na het eerste jaar moet u uw werknemer 80% van zijn of haar dagloon doorbetalen. U betaalt uw werknemer uit op de gebruikelijke data.

Wanneer de arbeidsovereenkomst verloopt, eindigt uw verplichting om door te betalen. Bij een vaste aanstelling mag twee jaar na de ingang van uw verzuim vanwege het bedrijfsongeval de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Nog geen account?

U moet als werkgever een account aanmaken In MijnCN om gebruik te maken van de diensten op het webportaal van SZW.

De eerste keer dat u gebruik maakt van het webportaal van SZW dient u zich als werkgever te registeren. Tijdens de registratie wordt onder andere om uw bankrekening gevraagd. Het rekeningnummer dat u gebruikt moet overeenkomen met het rekeningnummer van uw bedrijf zoals bekend bij de Belastingdienst CN. 

Om ervoor te zorgen dat de gegevens van u en uw werknemers goed beveiligd zijn, heeft het webportaal van de unit SZW hoge beveiligingseisen. Zo maken we gebruik van 2-factor authenticatie en een eenmalige verificatiecode.  Indien u deze nog niet heeft, kunt u nu uw verificatiecode opvragen. Deze wordt dan per post bij u bezorgd. U kunt de verificatiecode ook ophalen bij de Belastingdienst CN.

Meer informatie of hulp nodig? Neem contact met ons op.