Informatie over geldigheid en beëindiging TWV

Op de tewerkstellingsvergunning wordt vermeld welke werkzaamheden u de werknemer mag laten verrichten. U mag de werknemer dus niet inzetten voor andere werkzaamheden.

Geldigheidsduur

De tewerkstellingsvergunning wordt verstrekt voor de duur van 1 jaar. Daarna kunt u een nieuwe vergunning aanvragen en wordt uw aanvraag opnieuw beoordeeld. Die beoordeling is gelijk aan de beoordeling van de eerste aanvraag. Het kan dus voorkomen dat een volgende tewerkstellingsvergunning niet toegekend wordt, omdat er dan wel lokale arbeidskrachten aanwezig zijn. 

Beëindiging arbeidscontract

Als de arbeid voor het einde van de looptijd van de tewerkstellingsvergunning wordt beëindigd, bijvoorbeeld omdat u failliet gaat of omdat het arbeidscontract wordt beëindigd, dan moet u dit als werkgever binnen twee weken melden. De tewerkstellingsvergunning wordt dan ingetrokken. U neemt hiervoor contact op  met de afdeling tewerkstellingsvergunningen van de unit SZW. U kunt hiervoor bellen op 715-8888, e-mailen naar tewerkstellingsvergunningen@rijksdienstcn.com of langsgaan bij het loket van de IND.

Als de betrokken werknemer buiten haar of zijn schuld de baan heeft verloren, is het ook mogelijk dat een andere werkgever de tewerkstellingsvergunning overneemt. Neemt u in dit geval contact op met de afdeling Arbeidszaken. U kunt langskomen bij de spreekuren van Arbeidszaken bij de unit SZW, bellen naar 715-8888 of e-mailen naar arbeidszaken@rijksdienstcn.com.