Start aanvraag tegemoetkoming schoolbenodigdheden SZW

Ook dit jaar kunnen ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen in Caribisch Nederland in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor schoolbenodigdheden zoals uniformen, schoenen en schrijfwaar. Voor kinderen die (na de grote vakantie) naar de middelbare school gaan, kunnen ouders of verzorgers op Bonaire en Sint Eustatius terecht bij de RCN-unit SZW.

Schoolbenodigdheden

Bonaire

Gezinnen op Bonaire met een kind(eren) op de middelbare school en met een inkomen tot $2.100 netto per maand kunnen in aanmerking komen voor deze steun. Het is mogelijk om per e-mail een aanvraag in te dienen of persoonlijk tijdens de speciale spreekuren bij het SZW-kantoor in Playa op zaterdag 29 juni en 6 juli tussen 9:00 en 14:00 uur. De hele maand juli is er spreekuur op maandag, dinsdag en woensdag van 13:30 tot 16.00 uur. Indien een ouder of verzorger niet op bovengenoemde speekuren langs kan komen en ook niet digitaal een aanvraag kan indienen, kan er een afspraak worden gemaakt via het e-mail adres onderstand@rijksdienstcn.com of via WhatsApp +599 795 5053.

Sint Eustatius

Ook op Sint Eustatius is de inkomensgrens $2.100 netto per maand per huishouden. Op Sint Eustatius kunnen ouders en verzorgers van maandag tot en met donderdag in de ochtenduren bij het SZW-kantoor een aanvraag indienen.

Benodigde documenten

Het aanvraagformulier is te vinden op www.rijksdienstcn.com onder ‘Sociale Zaken’. Aanvragers dienen een (kopie van) een geldige sédula (ook van de kinderen), loonstroken en bankafschriften van de afgelopen twee maanden aan te leveren. Indien de aanvrager een partner heeft die deel uitmaakt van hetzelfde huishouden, moeten deze documenten ook van hem of haar worden aangeleverd. Verder is een bewijs van inschrijving van de middelbare school nodig of het laatste rapport van de basisschool. Een voogd of verzorger moet een beschikking laten zien waaruit blijkt dat hij of zij de wettelijke verzorger is.

Kinderen in het basisonderwijs en op Saba

Ouders of verzorgers van kinderen die naar het basisonderwijs gaan, kunnen voor de voorwaarden en benodigde documenten contact opnemen met het Openbaar Lichaam van hun eiland. Op Saba kunt u voor een tegemoetkoming voor schoolbenodigdheden en schooluniformen voor kinderen van zowel de basisschool als de middelbare school terecht bij het openbaar lichaam (Saba Community Development Department).

Meer informatie over de Schoolbenodigdheden campagne van 2024 is te lezen op www.rijksdienstcn.com.