Stijging onderstand voor alleenstaanden en AWW vanaf 1 oktober 2023

Per 1 oktober verhoogt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de onderstand voor alleenstaanden die zelfstandig wonen en het weduwen- en wezenpensioen (AWW) op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Hiermee zijn alle minimumuitkeringen AOV, onderstand en AWW op het niveau van het ijkpunt sociaal minimum.

RCN-unit SZW

Op Bonaire stijgt de toeslag zelfstandig wonen voor alleenstaanden in de onderstand met 32 procent, op Saba met 25,1 procent en op Sint Eustatius met 9,4 procent. Door deze stijging ontvangen alleenstaanden die zelfstandig wonen en recht hebben op (volledige) onderstand een uitkering onderstand gelijk aan het ijkpunt sociaal minimum. Omdat de Onderstand eens per twee weken wordt uitbetaald betekent dit voor alleenstaanden die zelfstandig wonen op Bonaire een stijging van 63 dollar per twee weken. Op Saba stijgt de tweewekelijkse uitkering voor alleenstaanden die zelfstandig wonen met 58 dollar en op Sint Eustatius met 22 dollar.

Ook de AWW wordt vanaf 1 oktober verhoogd naar het niveau van het ijkpunt sociaal minimum.  De hoogte van de AWW voor bijvoorbeeld weduwen vanaf 58 jaar op Bonaire stijgt hiermee met 111 dollar, op Saba met 98 dollar en op Sint Eustatius met ongeveer 19 dollar naar 1.030 dollar per maand op Bonaire, 1.171 dollar op Saba en 1.101 dollar per maand op Sint Eustatius.

Kijk op www.rijksdienstcn.com voor alle uitkeringsbedragen in 2023.