Plenchi di Trabou viert tweejarig bestaan

Het jobcentrum Plenchi di Trabou viert op 10 februari haar tweejarig bestaan. De afgelopen twee jaar heeft de organisatie flink geïnvesteerd in arbeidsbemiddeling, het benaderen van werkgevers en het versterken van het lokale aanbod. Over de afgelopen twee jaar zijn er 171 werkzoekenden geholpen aan een baan.

Plenchi di Trabou

Jaarlijks organiseert de organisatie diverse jobprogramma’s om op deze wijze de acute tekorten aan personeel op te vullen. Alle lokale deelnemers die aan een jobprogamma meedoen hebben garantie op een baan en worden na succesvolle afronding direct geplaatst bij een werkgever.

Via het jobcentrum Plenchi di Trabou werken het Openbaar Lichaam Bonaire, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de RCN-unit SZW op Bonaire samen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter bij elkaar te brengen. Als werkzoekenden een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt zet Plenchi di Trabou arbeidsmarktinstrumenten in. Werkgevers krijgen bij Plenchi di Trabou informatie over werving, selectie en behoud van personeel en over de verloningsmogelijkheden. Zowel werkzoekenden, werkgevers als hulpverlenende organisaties weten Plenchi di Trabou inmiddels goed te vinden. Aan het eind van 2022 kende het jobcentrum 479 actieve werkzoekenden en 372 werkgevers die vacatures plaatsten, met een totaal van bijna 1.000 ingediende vacatures.

In 2023 wil Plenchi di Trabou haar arbeidsmarktinstrumentarium evalueren en uitbreiden, en doelgroepen met een arbeidsbeperking nog gerichter gaan ondersteunen. Daarnaast is werken aan structurele financiering voor arbeidsmarktprojecten van belang en zal Plenchi di Trabou de resultaten van een uit te voeren arbeidsmarktonderzoek presenteren tijdens een werkconferentie met alle betrokken partijen. Ook staan er weer verschillende jobprogramma’s op het programma, onder andere op het gebied van tuinonderhoud, uiterlijke verzorging, schoonmaak en automonteur. Daarnaast zal het jobcentrum van Bonaire een bijdrage leveren aan het armoedebeleid, in samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire.

Contact Plenchi di Trabou

Zowel werkgevers als werkzoekenden kunnen terecht bij Plenchi di Trabou aan de Kaya L. D. Gerharts 12. Elke werkdag is het jobcentrum geopend tussen 8.00 en 12.00 uur en 13.00 en 17.00 uur. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen of een afspraak maken via info@plenchiditrabou.com   of (599) 715-8346. Via www.plenchiditrabou.com kunnen werkgevers een vacature plaatsen en werkzoekenden zich registreren voor bemiddeling.