Opnieuw tegemoetkoming voor kinderen met intensieve zorg

Ouders en verzorgers van kinderen van 3 tot en met 17 jaar met een intensieve zorgbehoefte in Caribisch Nederland komen in aanmerking voor een (tweede) eenmalige tegemoetkoming van 2.259 dollar. De tegemoetkoming is ter compensatie van de structurele dubbele kinderbijslag die later wordt ingevoerd zodra het wetstraject is afgerond. Ouders en verzorgers die de tegemoetkoming afgelopen jaar kregen en nog steeds aan de voorwaarden voor kinderbijslag voldoen, hoeven niet opnieuw een aanvraag te doen. Zij ontvingen een brief hierover.

Kinderen met intensieve zorg

De tijdelijke regeling geldt voor kinderen die als gevolg van een ziekte of aandoening intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van lichaamshygiëne, zindelijkheid, eten en drinken, mobiliteit, gedrag en medische verzorging. Ouders en verzorgers van kinderen die tussen 1 september en 30 november 2023 3 jaar of ouder zijn of worden (t/m 17 jaar) en recht hebben op kinderbijslag in Caribisch Nederland, kunnen een aanvraag indienen.

De medische beoordeling of een kind intensieve zorg nodig heeft en of ouders/verzorgers van een kind dus in aanmerking komen voor de tegemoetkoming, wordt op Bonaire uitgevoerd via Sentro Akseso, op Sint Eustatius via de Preventiekliniek van de GGD en op Saba via Public Health. De zorgbehoefte wordt als intensief beoordeeld als kinderen op meerdere terreinen intensieve dagelijkse begeleiding nodig hebben. Enkel bij een positieve medische beoordeling kan de tegemoetkoming van 2.259 dollar worden uitbetaald door de RCN-unit SZW. Dit is een bruto bedrag. Ouders en verzorgers die in de vorige aanvraagperiode (2022) al een positief advies hebben gehad en nog steeds aan de voorwaarden voor kinderbijslag voldoen, hoeven geen aanvraag te doen. Zij kregen onlangs een brief hierover en ontvangen de tegemoetkoming in september 2023.  

Hoe aanvragen?

Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 september tot en met 30 november 2023. Op Bonaire kan dit op werkdagen tussen 08:00 en 16:30 uur bij Sentro Akseso of per mail aanvraagkindzorg@aksesobon.com. Op Sint Eustatius kunnen aanvragen worden ingediend door een afspraak te maken bij de Preventiekliniek via telefoonnummer (+599) 318 2891. Op Saba kunnen aanvragen op donderdagmiddag tussen 14:00 uur en 16:00 uur worden ingediend bij de afdeling Community Development.

Ouders/verzorgers kunnen bij genoemde organisaties terecht voor de formulieren en hulp bij het invullen ervan, voor vragen over de medische beoordeling en eventuele begeleiding bij de zorg voor het kind. Alle informatie, het aanvraagformulier en de medische vragenlijst zijn ook online te vinden via www.rijksdienstcn.com.