Voorlichting over arbeidszaken voor werknemers en werkgevers

Begin mei organiseren de RCN-unit SZW en Plenchi di Trabou op Bonaire verschillende voorlichtingsbijeenkomsten voor werknemers en werkgevers. Tijdens deze bijeenkomsten komen alle onderwerpen aan bod die zijn vastgelegd in arbeidswetgeving, zodat werknemers en werkgevers precies weten wat hun rechten en plichten zijn.

Belevingsonderzoek

De wettelijke regels op het gebied van arbeid zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat werk op een eerlijke, veilige en gezonde manier gebeurd. Soms zijn werknemers en werkgevers niet op de hoogte van deze regels. Daarom organiseert de RCN-unit SZW samen met Plenchi di Trabou een serie bijeenkomsten om werknemers en werkgevers voor te lichten over al hun rechten en plichten. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld arbeid gerelateerde zaken zoals het arbeidscontract, (minimum)loon, overwerk, ontslag, ziekte en zwangerschap, arbeidstijden, veiligheid op de werkvloer en de regels bij feestdagen.

De voorlichtingssessies worden in verschillende talen gegeven. Voor werknemers vinden alle bijeenkomsten in Nederlands, Papiaments en Spaans plaats op 10 mei van 19.00 tot 21.00 ’s avonds, op verschillende locaties.

De voorlichtingssessies voor werkgevers zijn op 2 mei van 9 tot 11 uur in de ochtend (Nederlands), op 3 mei van 7 tot 9 uur in de avond (Papiaments) en op 4 mei van 9 tot 11 uur in de ochtend (Spaans). Deze bijeenkomsten vinden plaats bij de Kamer van Koophandel.

Aanmelden kan via 715 8849 of door een email te sturen naar SZW.infosessie@rijksdienstcn.com.